Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Μετασχηματισμός Ατομικής σε ΙΚΕ με επιδότηση ΕΣΠΑ / Case study

Η ΙΚΕ αποτελεί το πιο πετυχημένο από τα είδη εταιρειών για όσους ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στον επιχειρηματικό χώρο. Πάμε να δούμε το γιατί:

Η περίπτωση:

Δύο μικρές ΙΤ εταιρίες – ατομικές επιχειρήσεις (Software House & Web Development)  οι οποίες απασχολούν 5 άτομα προσωπικό (Software engineers, sales & γραμματειακή υποστήριξη) η καθεμία, αναλαμβάνουν projects στον ιδιωτικό τομέα.

 

Το Φορολογητέο Εισόδημα το 2023 ανήλθε σε 200.000 € για την κάθε μία επιχείρηση, οπότε αθροιστικά πραγματοποιήθηκε κερδοφορία 400.000€ και για τις 2 Ατομικές Επιχειρήσεις.

Η αλλαγή:

Οι  Ατομικές Επιχειρήσεις  βρίσκονται σε ταχεία φάση ανάπτυξης και σκοπεύουν εντός του 2024 να διπλασιάσουν  το προσωπικό τους και να αυξήσουν το φορολογητέο εισόδημα τους σε 500.000€ η καθεμία, οπότε αθροιστικά θα αγγίξουν το 1.000.000€ Κερδών προ Φόρων. Αυτό θέλουν να το πετύχουν μέσω ανάληψης project στον ιδιωτικό τομέα και στρατηγικών συνεργειών με μεγαλύτερους Ομίλους, για τη συμμετοχή τους σε Δημόσιους διαγωνισμούς και μέσω αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Τι έκανε η EPIDOSIS:

Προτείναμε λοιπόν να πραγματοποιηθεί  μετασχηματισμός και ταυτόχρονα συγχώνευση των 2 Ατομικών Επιχειρήσεων με 5 άτομα Απασχολούμενο Προσωπικό η καθεμία που αποφασίζουν να συγχωνευτούν σε 1 ΙΚΕ με όλα τα πλεονεκτήματα του Μετασχηματισμού παράλληλα με απορρόφηση προγράμματος ΕΣΠΑ μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Τα οφέλη του μετασχηματισμού:

Έκπτωση 30% από την Καταβολή Φόρου Εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών. Η διάρκεια της έκπτωσης άγγιξε τα 9 φορολογικά έτη (από το επόμενο έτος της ίδρυσης του Ν.Π). Μεταφοράς στην ΙΚΕ όλων των δικαιωμάτων και των απαιτήσεων που είχε κατοχυρώσει η ατομική από διεθνείς, Ευρωπαϊκούς η Εθνικούς Φορείς. Παρέμειναν σε ισχύ οι μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές της ατομικής.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

10 Q&A για τις Βουλγαρικές Εταιρίες

1. Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μίας Βουλγαρικής έναντι μίας Ελληνικής Εταιρείας; Μία βουλγαρική εταιρεία εξασφαλίζει στον μέτοχο το 90%  των καθαρών κερδών να διανεμηθεί ως

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς: