Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Εξατομικευμένο φορολογικό πλάνο

Στην Epidosis με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης, αναπτύσσουµε και εφαρμόζουμε εξατομικευμένο φορολογικό πλάνο, με σκοπό την έγκυρη και έγκαιρη φορολογική πληροφόρηση δημιουργώντας παράλληλα ένα ανταγωνιστικό επιχειρηµατικό πλεονέκτηµα.

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό καθεστώς με νέους νόμους, διατάξεις και ερμηνευτικές εγκυκλίους, οι επιχειρήσεις θα πρέπει, να εναρμονιστούν με ορθότητα, εγκυρότητα και αξιοπιστία, με στόχο την πρόληψη απρόβλεπτων καταστάσεων, όπως πρόστιμα, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις.

Τα έμπειρα στελέχη της Epidosis έχουν ως προτεραιότητα την εναρμόνιση των επιχειρήσεων στις αλλαγές της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, παρέχοντας υψηλού επιπέδου εξατομικευμένο φοροσχεδιασμό (tax planning) εξασφαλίζοντας σε κάθε σύγχρονο επιχειρηματία Φορολογικό Χρήμα.

Πιο συγκεκριμένα, παρέχουμε σε κάθε επιχείρηση καθώς και στους φορολογούμενους

  • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων και Οικονομικών Καταστάσεων Φυσικών και Νομικών Προσώπων
  • Φοροτεχνικές υπηρεσίες για την δήλωση και φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων
  • Πλήρη κάλυψη σε θέματα φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεµοτήτων με τις ελεγκτικές αρχές, όπως το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), το Κέντρου Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ.) και τις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)
  • Εξειδίκευση σε θέματα φορολογίας Κατοίκων Εξωτερικού και Αποφυγή Διπλής Φορολογίας
  • Παγκόσμιο Εισόδημα – Ειδική αντιμετώπιση στην φορολόγηση φυσικών προσώπων
  • Transfer Pricing, προετοιµασία και επικαιροποίηση φακέλων τεκµηρίωσης
  • Φορολογικά Σεμινάρια που απευθύνονται σε όλες τις επιχειρήσεις και τα στελέχη τους, για την κάλυψη των αναγκών τους και την προσαρμογή τους στα φορολογικά και ασφαλιστικά δεδομένα

Επικοινωνία

Παρακαλούμε χρησιμοποιείστε την παρακάτω πλατφόρμα επικοινωνίας για τα μηνύματα σας
Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό. Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας των γραφείων μας