Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Ίδρυση υποκαταστήματος Βουλγαρικής εταιρίας στην Ελλάδα

EPIDOSIS, έχοντας φυσική παρουσία στη Βουλγαρία, μπορεί να συμβάλλει στην επέκταση της επιχείρησής σας από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα, διατηρώντας την έδρα σας στην Βουλγαρία (Headquarters) και τη διοίκηση στα χέρια σας, χωρίς να αλλάξετε γραφείο, συνεργάτες ή οτιδήποτε από την τωρινή επιχείρηση σας, με την ίδρυση υποκαταστήματος στην Ελλάδα (Branch).

Σε περίπτωση που έχετε εταιρεία στη γειτονική χώρα (Βουλγαρία), εμείς αναλαμβάνουμε την ίδρυση υποκαταστήματος στην Ελλάδα, εξασφαλίζοντας σας πολλά θετικά αποτελέσματα:

 • Ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποκαταστήματος αλλοδαπής στην Ελλάδα, δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές του ΕΦΚΑ
 • Ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν υπόκειται σε προσωπική φορολόγηση. Άρα στο προσωπικό του εκκαθαριστικό, δεν λαμβάνει αμοιβές από το υποκατάστημα και δεν φορολογείται
 • Ο φόρος διανομής μερίσματος στην Ελλάδα (5% στα εταιρικά κέρδη μετά φόρων) δεν αφορά την περίπτωση υποκαταστήματος αλλοδαπής, καθώς τα κέρδη μετά φόρων επαναπατρίζονται στη Βουλγαρία και φορολογούνται εκεί
 • Ο νόμιμος εκπρόσωπος υποκαταστήματος χρειάζεται με το Ελληνικό ΑΦΜ να εκπροσωπήσει την εταιρεία και δεν αναζητάται από τις ελληνικές αρχές φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
 • Η φορολόγηση του καταστήματος αλλοδαπής υπόκειται στον ελληνικό νόμο με 22% στα καθαρά κέρδη, αλλά με τη βοήθεια του ενοποιημένου ισολογισμού καταφέρνουμε να βρούμε ισορροπία στη φορολογική επιβάρυνση
 • Ενδοκοινοτικές συναλλαγές (χωρίς ΦΠΑ ) μέσω της Μητρικής εταιρείας στη Βουλγαρία και του υποκαταστήματος στην Ελλάδα
 • Ταμειακά διαθέσιμα που συνδιαμορφώνονται από κοινού με το κεντρικό στην αλλοδαπή και προσφέρουν ευελιξία στη μεταφορά κεφαλαίων και εσωτερικού δανεισμού

To υποκατάστημα της Βουλγαρικής εταιρίας στην Ελλάδα διαθέτει:

 • Διαθέτει Ελληνικό Α.Φ.Μ, υπάγεται στην Δ.Ο.Υ Ανωνύμων Εταιρειών και μπορεί να κάνει όλες τις συναλλαγές ακόμα και ενδοκοινοτικές
 • Κανονική υπαγωγή στο ΦΠΑ
 • Φορολογική Ταμειακή Μηχανή ή Φορολογικό Μηχανισμό
 • Τηρεί Διπλογραφικά Βιβλία (Γ’ κατηγορίας)
 • Απασχολεί προσωπικό με Ασφάλιση ΕΦΚΑ καθώς έχει Αριθμό Μητρώου Εργοδότη
 • Μισθώνει εγκαταστάσεις στη χώρα μας (κατάστημα, γραφείο, παραγωγική μονάδα, αποθήκη κλπ)
 • Δύναται να έχει οποιονδήποτε ΚΑΔ
 • Λειτουργεί και αντιμετωπίζεται σε όλα τα θέματα, όπως οι υπόλοιπες Ελληνικές εταιρείες
 • Διαθέτει EORI number και μπορεί να κάνει εκτελωνισμούς στην Ελλάδα
 • Διαθέτει Iban σε Ελληνική τράπεζα και μπορεί να κάνει όλες τις τραπεζικές συναλλαγές
 • Μπορεί να υπαχθεί σε δράσεις ΕΣΠΑ για να λάβει επιδοτήσεις
 • Έχει τη δυνατότητα να αγοράσει ακίνητα στην Ελλάδα

Το υποκατάστημα της βουλγαρικής εταιρείας στην Ελλάδα πέρα από την επέκταση στην ακμάζουσα αγορά της Ελλάδας, θα αναβαθμίσει την εικόνα της επιχείρησης σας, καθιστώντας την πολυεθνική, προσθέτοντας επιπλέον φορολογικά πλεονεκτήματα στην δραστηριότητα της, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τα έμπειρα στελέχη μας, για να θέσουμε όλα τα παραπάνω σε μία συνάντηση εξατομικευμένου φοροσχεδιασμού.

Γιατί Epidosis?

Μεγάλη εμπειρία απο το 1986

Διαθέτουμε την απαραίτητη εμπειρία για να οργανώσουμε και να υλοποιήσουμε την επιχειρηματική σας ιδέα.

Υπηρεσίες 360°

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις, απο την ίδρυση εταιρείας μέχρι και τη νομική εκπροσώπησή της.

Εξατομικευμένος Φοροσχεδιασμός

Φοροσχεδιάζουμε εξατομικευμένα πάνω στις δικές σας ανάγκες για να πετύχουμε το κατάλληλο αποτέλεσμα.

Μεγάλη Εξειδίκευση

Η σημαντική εμπειρία μας στην ίδρυση εταιρείας στο εξωτερικό αποτελεί το διαβατήριο ώστε το νέο σας εγχείρημα να στεφθεί με απόλυτη επιτυχία.

Ίδρυση Υποκαταστήματος Ελληνικής Εταιρίας στην Βουλγαρία

Επέκταση της εταιρείας στο εξωτερικό

Ενοποιημένος Ισολογισμός Ελληνικής και Βουλγαρικής Εταιρείας

Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα - Επέκταση σε νέα αγορά

Ενδοκοινοτικές συναλλαγές χωρίς ΦΠΑ

Ελαχιστοποίηση Φορολογικής Επιβάρυνσης