Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Business plan

Η εκπόνηση ενός business plan (Επιχειρηματικού Σχεδίου) αποτελεί ένα εργαλείο ζωτικής σημασίας για την ίδρυση μιας νέας επιχείρησης, που πρέπει να μελετηθεί και να συνταχθεί προτού ληφθούν αποφάσεις που αφορούν επενδύσεις υλικές ή άυλες.

Κατά την κατάρτιση του business plan ίδρυσης νέας επιχείρησης πρέπει να αντιληφθεί τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ αυτών που «φαίνονται» σε μια επιχείρηση και αυτών που «γίνονται» στην ουσία για την ίδια την επιχείρηση.

Θα πρέπει λοιπόν να ελεγχθεί η πρακτική εφαρμογή των ιδεών που πιθανόν οδήγησαν τον επιχειρηματία στην απόφαση δημιουργίας μιας επιχείρησης.

Βασικά Δεδομένα & Αποτελέσματα

 • Δημιουργία Αναλυτικών Προϋπολογισμών
 • Δημιουργία του Προβλεπόμενου Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων
 • Δημιουργία Πίνακα Χρηματοροών (cash flow)
 • Υπολογισμός του Ετήσιου Ταμειακού Προγράμματος
 • Δημιουργία Αναλυτικών Προϋπολογισμών
 • Δημιουργία του Προβλεπόμενου Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων
 • Δημιουργία Πίνακα Χρηματοροών (cash flow)
 • Υπολογισμός του Ετήσιου Ταμειακού Προγράμματος
 • Υπολογισμός των Κεφαλαίων Κίνησης και Αναγκών Δανειοδότησης
 • Υπολογισμός των Πωλήσεων που βγαίνει’ η Επιχείρηση (Νεκρό Σημείο)
 • Ανάλυση του τρόπου Χρηματοδότησης (Πηγές & Χρήσεις Κεφαλαίων)
 • Υπολογισμός και Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Δεικτών
 • Αξιολογήσεις Προϊόντων και Περιθώρια
 • Αξιολογήσεις Πολιτικών Πωλήσεων και Αγορών )
 • Ανάλυση Κινδύνων (Risk Analysis)
Το Business Plan μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα για
 • Λήψη δανείου από τράπεζες
 • Σχεδιασμό νέας επιχείρησης
 • Υποβολή φακέλων ΕΣΠΑ & Αναπτυξιακού Νόμου
 • Αποφάσεις επιχειρηματικών ανοιγμάτων
 • Αξιολόγηση της πορείας της επιχείρησης καθώς και σε άλλες περιπτώσεις