Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Μεταφραστικές Υπηρεσίες

Σήμερα, οι περισσότερες πετυχημένες επιχειρήσεις είναι εξωστρεφείς προσελκύοντας ένα παγκόσμιο πελατολόγιο. Η απόφαση για την ίδρυση ή δραστηριοποίηση μιας εταιρείας όμως στο εξωτερικό περιλαμβάνει αρκετές παραμέτρους. Μία από τις πλέον κομβικές είναι η διαφορετική γλώσσα που χρησιμοποιείται τόσο στην καθημερινή επικοινωνία όσο και στις εμπορικές συναλλαγές αλλά με τον κρατικό μηχανισμό της εκάστοτε χώρας.

Το μεταφραστικό τμήμα της Epidosis αποτελείται από εξειδικευμένους μεταφραστές που κατέχουν επίσημη άδεια με δικαίωμα υπογραφής και τοποθέτησης της επίσημης σφραγίδας της Χάγης (Apostille) σε οποιοδήποτε μεταφρασμένο έγγραφο. Ταυτόχρονα οι υπηρεσίες διερμηνείας μπορούν να σας καλύψουν σε όλο το διάστημα διαμονής σας σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία με πιστοποιημένους διερμηνείς που θα σας συνοδεύσουν σε τράπεζες, υπουργεία, δημόσιους οργανισμούς και επαγγελματικές συναντήσεις.

Η αποτελεσματική και επιτυχής επέκταση της επιχείρησης σας σε μία αγορά με διαφορετική γλώσσα εξαρτάται από την ακρίβεια και την εξειδικευμένη μεταφραστική απόδοση της δραστηριότητας σας. Στην Epidosis κατανοούμε ότι κάθε γλώσσα διαθέτει ιδιαιτερότητες γι’ αυτό όλοι οι μεταφραστές μας είναι εξοικειωμένοι με την ορολογία και τις τρέχουσες εκφράσεις αναφορικά με την γλώσσα στην οποία γίνεται η μετάφραση.

Ευελιξία, προσαρμογή στις απαιτήσεις, τήρηση δεσμεύσεων, τεχνογνωσία και ταχύτατη απόκριση – οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας που προσφέρουμε θα καλύψουν το σύνολο των επαγγελματικών αναγκών σας στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Βουλγαρία. Η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών σε συνδυασμό με την συνέπεια στους χρόνους παράδοσης θα αποτελέσουν έναν πολύτιμο σύμμαχο σε κάθε στάδιο της νέας σας επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Μεταφραστικές Υπηρεσίες

Μεταφραστική

Σήμερα, οι περισσότερες πετυχημένες επιχειρήσεις είναι εξωστρεφείς προσελκύοντας ένα παγκόσμιο πελατολόγιο. Η απόφαση για την ίδρυση ή δραστηριοποίηση μιας εταιρείας όμως στο εξωτερικό περιλαμβάνει αρκετές παραμέτρους. Μία από τις πλέον κομβικές είναι η διαφορετική γλώσσα που χρησιμοποιείται τόσο στην καθημερινή επικοινωνία όσο και στις εμπορικές συναλλαγές αλλά με τον κρατικό μηχανισμό της εκάστοτε χώρας.

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Μετάφρασης & Διερμηνείας

Το μεταφραστικό τμήμα της Epidosis αποτελείται από εξειδικευμένους μεταφραστές που κατέχουν επίσημη άδεια με δικαίωμα υπογραφής και τοποθέτησης της επίσημης σφραγίδας της Χάγης (Apostille) σε οποιοδήποτε μεταφρασμένο έγγραφο. Ταυτόχρονα οι υπηρεσίες διερμηνείας μπορούν να σας καλύψουν σε όλο το διάστημα διαμονής σας σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία με πιστοποιημένους διερμηνείς που θα σας συνοδεύσουν σε τράπεζες, υπουργεία, δημόσιους οργανισμούς και επαγγελματικές συναντήσεις.

Συνδεθείτε με αγορές σε διαφορετικές χώρες

Η αποτελεσματική και επιτυχής επέκταση της επιχείρησης σας σε μία αγορά με διαφορετική γλώσσα εξαρτάται από την ακρίβεια και την εξειδικευμένη μεταφραστική απόδοση της δραστηριότητας σας. Στην Epidosis κατανοούμε ότι κάθε γλώσσα διαθέτει ιδιαιτερότητες γι’ αυτό όλοι οι μεταφραστές μας είναι εξοικειωμένοι με την ορολογία και τις τρέχουσες εκφράσεις αναφορικά με την γλώσσα στην οποία γίνεται η μετάφραση.

Μέσω αυστηρά τυποποιημένων διαδικασιών θα ικανοποιήσουμε κάθε μεταφραστική σας ανάγκη

Ευελιξία, προσαρμογή στις απαιτήσεις, τήρηση δεσμεύσεων, τεχνογνωσία και ταχύτατη απόκριση – οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας που προσφέρουμε θα καλύψουν το σύνολο των επαγγελματικών αναγκών σας στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Βουλγαρία.

Η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών σε συνδυασμό με την συνέπεια στους χρόνους παράδοσης θα αποτελέσουν έναν πολύτιμο σύμμαχο σε κάθε στάδιο της νέας σας επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Μετάφρασης και Διερμηνείας

  • Εξειδικευμένες υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας στα βουλγάρικα, αγγλικά και ελληνικά
  • Μεταφράσεις νομικών, οικονομικών, ιατρικών και τεχνικών κειμένων με ειδικές ορολογίες
  • Επικύρωση και θεώρηση μεταφρασμένων εγγράφων
  • Μεταφράσεις ιστοσελίδων
  • Μετάφραση εταιρικών και εμπορικών εγγράφων που αφορούν συναλλαγές με πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες
  • Ειδικές μεταφράσεις που αφορούν το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, νομιμοποιητικά έγγραφα, καταστατικό εταιρείας κ. λπ.
  • Μεταφράσεις κειμένων κατά της διαδικασία σύστασης εταιρίας ή μεταφοράς έδρας σε Βουλγαρία, Κύπρο και Ελλάδα
  • Υπηρεσίες διερμηνείας κατά την διάρκεια επαγγελματικών επισκέψεων με συνεργάτες, υπουργεία, τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες κ. λπ.

Επικοινωνία

Παρακαλούμε χρησιμοποιείστε την παρακάτω πλατφόρμα επικοινωνίας για τα μηνύματα σας
Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό. Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας των γραφείων μας