Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Substance της Κυπριακής Εταιρείας

Προϋποθέσεις διασφαλίσεις φορολογικής κατοικίας της εταιρείας στην Κύπρο και σημασία της διαχείρισης και το έλεγχο της εταιρείας

Σύμφωνα με την Κυπριακή Νομοθεσία Εταιρεία θεωρείται Φορολογικός Κάτοικος Κύπρου όταν ο Έλεγχος και η Διοίκηση λαμβάνουν χώρα στη Κύπρο δηλαδή πρέπει να υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις

  • Η πλειοψηφία των Διευθυντών είναι κάτοικοι Κύπρου.
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεδριάζει στην Κύπρο.
  • Οι Στρατηγικές και οι καθημερινές αποφάσεις της Εταιρείας λαμβάνουν μέρος στην Κύπρο.
  • Φυσική και ουσιαστική παρουσία της Εταιρείας στην Κύπρο με Γραφεία και προσωπικό

Όλα τα πιο πάνω σημεία είναι απαραίτητα για την ύπαρξη του ελέγχου και Διοίκησης της Εταιρείας.

Γιατί Epidosis?

Μεγάλη εμπειρία απο το 1986

Διαθέτουμε την απαραίτητη εμπειρία για να οργανώσουμε και να υλοποιήσουμε την επιχειρηματική σας ιδέα.

Υπηρεσίες 360°

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις, απο την ίδρυση εταιρείας μέχρι και τη νομική εκπροσώπησή της.

Εξατομικευμένος Φοροσχεδιασμός

Φοροσχεδιάζουμε εξατομικευμένα πάνω στις δικές σας ανάγκες για να πετύχουμε το κατάλληλο αποτέλεσμα.

Μεγάλη Εξειδίκευση

Η σημαντική εμπειρία μας στην ίδρυση εταιρείας στο εξωτερικό αποτελεί το διαβατήριο ώστε το νέο σας εγχείρημα να στεφθεί με απόλυτη επιτυχία.