Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Το σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον δημιουργεί ολοένα και πιο σύνθετους κινδύνους και περισσότερες προκλήσεις για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τοπικό αλλά και διεθνές επίπεδο.

Πλέον, η αξιοποίηση εξωγενούς υποστήριξης και εξειδικευμένης τεχνογνωσίας αποτελούν πολύτιμα εργαλεία στην προσπάθεια κάθε εταιρείας να πραγματοποιήσει ορθές επιχειρηματικές κινήσεις και να λάβει συμφέρουσες οικονομικές αποφάσεις. Στην Epidosis προσφέρουμε εξειδικευμένη χρηματοοικονομική γνώση με σκοπό την αποφυγή αλλά και την διαχείριση κινδύνων για κάθε κλάδο.

Έχοντας πλήρη εικόνα για την επιχείρηση και την δραστηριότητα σας, βασικό μας μέλημα είναι η εφαρμογή όλων των βέλτιστων πρακτικών ώστε να μπορούμε να εντοπίσουμε και να επιλύσουμε ευκολότερα κάθε πρόκληση που θα προκύψει. Η Epidosis είναι ενήμερη και παρακολουθεί όλες τις τελευταίες εξελίξεις έτσι ώστε να μπορεί να προσφέρει σημαντική πληροφόρηση σε επενδυτές, μετόχους και επιχειρηματίες για την βέλτιστη διαχείριση ενός επιχειρηματικού ζητήματος.

Έχοντας παράσχει υπηρεσίες Corporate Reporting σε ένα μεγάλο αριθμό εταιρειών τόσο στην Ελλάδα όσο και σε Κύπρο και Βουλγαρία διαθέτουμε την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία να πραγματοποιούμε αξιόπιστους λογιστικούς ελέγχους. Μέσω του εξειδικευμένου χρηματοοικονομικού ελέγχου που παρέχουμε, έχουμε την δυνατότητα να επιβεβαιώσουμε την ορθότητα των λογιστικών διαδικασιών και των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας σας.

Η άριστη τεχνογνωσία και εμπειρία την οποία αποκτήσαμε μετά από την χρόνια ενασχόληση μας με τις αγορές της Ελλάδας, Κύπρου και Βουλγαρίας μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά και άμεσα κάθε λογιστικό και επιχειρηματικό ζήτημα. Στην βάση μας περιλαμβάνονται οικογενειακές επιχειρήσεις, εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο καθώς και θυγατρικές εταιρείες γνωστών επιχειρηματικών ομίλων οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους και καλύπτουν μια πληθώρα οικονομικών δραστηριοτήτων.

Ολοκληρωμένες Ελεγκτικές Υπηρεσίες (Auditing)

Ελεγκτική

Το σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον δημιουργεί ολοένα και πιο σύνθετους κινδύνους και περισσότερες προκλήσεις για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τοπικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Πλέον, η αξιοποίηση εξωγενούς υποστήριξης και εξειδικευμένης τεχνογνωσίας αποτελούν πολύτιμα εργαλεία στην προσπάθεια κάθε εταιρείας να πραγματοποιήσει ορθές επιχειρηματικές κινήσεις και να λάβει συμφέρουσες οικονομικές αποφάσεις.

Έλεγχος Λογιστικών Διαδικασιών & Αποτελεσμάτων

Στην Epidosis προσφέρουμε εξειδικευμένη χρηματοοικονομική γνώση με σκοπό την αποφυγή αλλά και την διαχείριση κινδύνων για κάθε κλάδο. Έχοντας πλήρη εικόνα για την επιχείρηση και την δραστηριότητα σας, βασικό μας μέλημα είναι η εφαρμογή όλων των βέλτιστων πρακτικών ώστε να μπορούμε να εντοπίσουμε και να επιλύσουμε ευκολότερα κάθε πρόκληση που θα προκύψει.

Υπηρεσίες Corporate Reporting

Η Epidosis είναι ενήμερη και παρακολουθεί όλες τις τελευταίες εξελίξεις έτσι ώστε να μπορεί να προσφέρει σημαντική πληροφόρηση σε επενδυτές, μετόχους και επιχειρηματίες για την βέλτιστη διαχείριση ενός επιχειρηματικού ζητήματος. Έχοντας παράσχει υπηρεσίες Corporate Reporting σε ένα μεγάλο αριθμό εταιρειών τόσο στην Ελλάδα όσο και σε Κύπρο, Βουλγαρία και Πολωνία διαθέτουμε την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία να πραγματοποιούμε αξιόπιστους λογιστικούς ελέγχους.

Τακτικοί λογιστικοί έλεγχοι και ανάλυση των οικονομικών αποτελεσμάτων με τον μέγιστο βαθμό ασφάλειας και εχεμύθειας.

Μέσω του εξειδικευμένου χρηματοοικονομικού ελέγχου που παρέχουμε, έχουμε την δυνατότητα να επιβεβαιώσουμε την ορθότητα των λογιστικών διαδικασιών και των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας σας.

Η άριστη τεχνογνωσία και εμπειρία την οποία αποκτήσαμε μετά από την χρόνια ενασχόληση μας με τις αγορές της Ελλάδας, Κύπρου, Βουλγαρίας και Πολωνίας μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά και άμεσα κάθε λογιστικό και επιχειρηματικό ζήτημα.

Στην πελατειακή μας βάση περιλαμβάνονται οικογενειακές επιχειρήσεις, εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο καθώς και θυγατρικές εταιρείες γνωστών επιχειρηματικών ομίλων οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους και καλύπτουν μια πληθώρα οικονομικών δραστηριοτήτων.

Ολοκληρωμένες Ελεγκτικές Υπηρεσίες (Auditing)

  • Λογιστικός έλεγχος για διεθνή αναφορά
  • Τακτικοί έλεγχοι οικονομικών καταστάσεων και θεσπισμένοι κανονιστικοί έλεγχοι
  • Ανεξάρτητη αξιολόγηση οικονομικών και μη χρηματοοικονομικών στοιχείων και άλλων εργασιών διασφάλισης ειδικού σκοπού
  • Παροχή βοήθειας για συναλλαγές στην κεφαλαιαγορά, περιλαμβανομένης της εισόδου σε τοπική και διεθνής χρηματιστηριακή αγορά
  • Περιορισμός και διερεύνηση απάτης
  • Λογιστικές και ρυθμιστικές συμβουλές – εταιρικές δομές, τεχνικές συμβουλές λογιστικής, συμμόρφωση με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα
  • Υπηρεσίες διασφάλισης ρίσκου
  • Προγράμματα εταιρικής εκπαίδευσης

Επικοινωνία

Παρακαλούμε χρησιμοποιείστε την παρακάτω πλατφόρμα επικοινωνίας για τα μηνύματα σας
Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό. Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας των γραφείων μας