Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Εσωτερικός Έλεγχος – Φορολογικός Έλεγχος

Η διαδικασία των Φορολογικών Ελέγχων είναι αρκετά επώδυνη για κάθε μορφή επιχείρησης, όταν δεν προηγείται τακτικός εσωτερικός έλεγχος στο λογιστήριο της κάθε επιχείρησης από έμπειρους ελεγκτές.

Η EPIDOSIS με εξειδίκευση στην παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για την αντιμετώπιση των φορολογικών ελέγχων που μπορεί να διεξαχθούν από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), το Κέντρου Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ.) τις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Τελωνεία.

Οι τομείς που επικεντρώνονται οι φορολογικοί έλεγχοι αναφέρονται παρακάτω.

  • Έλεγχος των βιβλίων, των στοιχείων και των οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης
  • Διερεύνηση τραπεζικών λογαριασμών όψεως της εταιρίας για τα εμβάσματα εσωτερικού και εξωτερικού
  • Έλεγχος για την έκδοση ή λήψη εικονικών (πλαστών) τιμολογίων
  • Εντατικοί έλεγχοι για το ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» με παρένθετα πρόσωπα (μπροστινούς)

Εστιάζοντας στην πρόληψη και στην ορθή αντιμετώπιση, μπορείτε να βασιστείτε στην εμπειρία που διαθέτουμε στην επίλυση φορολογικών ελέγχων καθώς εγγυόμαστε ότι θα εξασφαλίσουμε τον κατάλληλο χειρισμό.

Παρέχουμε σε κάθε ελεγχόμενη επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο

  • Νομική υποστήριξη σε συνεργασία με το Νομικό μας τμήμα, που εξειδικεύεται στο φορολογικό δίκαιο, για την αντιμετώπιση θεμάτων φορολογικών παραβάσεων
  • Παροχή υπηρεσιών για τη σύνταξη και υποβολή ενδικοφανών προσφυγών προς την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ)
  • Εσωτερικό φορολογικό έλεγχο σε καταθέσεις (εσωτερικού – εξωτερικού)
  • Έλεγχο συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη (ενδοομιλικές συναλλαγές-transfer pricing)

Επικοινωνία

Παρακαλούμε χρησιμοποιείστε την παρακάτω πλατφόρμα επικοινωνίας για τα μηνύματα σας
Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό. Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας των γραφείων μας