Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Νομικές Corporate Υπηρεσίες

Το σύγχρονο εμπορικό και επιχειρηματικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονη μεταβλητότητα, προκλήσεις και αρκετές ιδιαιτερότητες. Οι συνεχόμενες διαφοροποιήσεις του οικονομικού και επιχειρηματικού πλαισίου επηρεάζουν άμεσα τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες καθιστώντας επιτακτική την υποστήριξη μέσω νομικής εκπροσώπησης και συμβουλευτικής τόσο στην Ελλάδα όσο και σε οποιαδήποτε χώρα επιλέξετε να αναπτύξετε την επιχειρηματική σας δραστηριότητα.

Επιχειρήσεις και επαγγελματίες, μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με απρόοπτες νομικές υποθέσεις ιδιαίτερα όταν δραστηριοποιούνται σε κάποια ξένη χώρα και δεν γνωρίζουν επαρκώς το νομικό της πλαίσιο.

Η Epidosis παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες νομικής υποστήριξης με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τόσο στο επιχειρηματικό περιβάλλον της Ελλάδας όσο και σε Κύπρο και Βουλγαρία. Επικεντρωθείτε στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας σας χωρίς να δαπανήσετε χρόνο σε νομικές διαδικασίες και υποθέσεις που θα προκύψουν τόσο κατά την ίδρυση όσο και την μετέπειτα εξέλιξη της εταιρείας σας. Η πολύχρονη εμπειρία και γνώση μας σε όλα τα θέματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε θα αυξήσει τις πιθανότητες να πετύχετε με το μικρότερο δυνατό κόστος. Στην Epidosis κατέχουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία ώστε να προσφέρουμε το υψηλότερο επίπεδο νομικών υπηρεσιών με συνέπεια λόγου και έργου.

Μαζί θα αντιμετωπίσουμε με επιτυχία κάθε νομική πρόκληση που θα προκύψει τόσο εντός των συνόρων, όσο και εκτός αυτών. Οι εξατομικευμένες νομικές υπηρεσίες και καίριες συμβουλές που θα λαμβάνετε θα καλύψουν κάθε πτυχή της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας από την ίδρυση και την καθημερινή λειτουργία μέχρι την ανάπτυξη της εταιρείας σας σε νέες χώρες και αγορές.
Νομική Υποστήριξη σε Επιχειρήσεις & Ιδιώτες.

 • Διεκδίκηση αποζημιώσεων και ληξιπρόθεσμων οφειλών
 • Σύνταξη των απαραίτητων νομικών εγγράφων που αφορούν την διαδικασία σύστασης και μετατροπής μιας εταιρείας, στο πλαίσιο συγχώνευσης, ενοποίησης, διαχωρισμού και διαίρεσης
 • Νομική προστασία εργατικών διαφορών, επαγγελματικής στέγης και ασφαλιστικών ταμείων
 • Σχεδιασμός και ολοκλήρωση της διαδικασίας διάλυσης, εκκαθάρισης και πτώχευσης μίας εταιρίας
 • Γνωμοδότηση σε συμβολαιογραφικές πράξεις όπως μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων και κυριότητας οχημάτων, επικύρωση πληρεξούσιων κ. λπ.
 • Νομική προστασία από συναλλαγές με τράπεζες και δημόσιους φορείς
 • Παροχή συμβουλευτικής και νομικής υποστήριξης σε εταιρικές συμφωνίες και εμπορικές συμβάσεις
 • Ποινική νομική προστασία

Ολοκληρωμένες Νομικές Υπηρεσίες

Νομική Corporate

Το σύγχρονο εμπορικό και επιχειρηματικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονη μεταβλητότητα, προκλήσεις και αρκετές ιδιαιτερότητες.

Οι συνεχόμενες διαφοροποιήσεις του οικονομικού και επιχειρηματικού πλαισίου επηρεάζουν άμεσα τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες καθιστώντας επιτακτική την υποστήριξη μέσω νομικής εκπροσώπησης και συμβουλευτικής τόσο στην Ελλάδα όσο και σε οποιαδήποτε χώρα επιλέξετε να αναπτύξετε την επιχειρηματική σας δραστηριότητα.

Ολοκληρωμένη Νομική Υποστήριξη

Επιχειρήσεις και επαγγελματίες, μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με απρόοπτες νομικές υποθέσεις ιδιαίτερα όταν δραστηριοποιούνται σε κάποια ξένη χώρα και δεν γνωρίζουν επαρκώς το νομικό της πλαίσιο.

Η Epidosis παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες νομικής υποστήριξης με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τόσο στο επιχειρηματικό περιβάλλον της Ελλάδας όσο και σε Κύπρο και Βουλγαρία.

Αφιερώστε χρόνο εκεί που πραγματικά αξίζει

Επικεντρωθείτε στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας σας χωρίς να δαπανήσετε χρόνο σε νομικές διαδικασίες και υποθέσεις που θα προκύψουν τόσο κατά την ίδρυση όσο και την μετέπειτα εξέλιξη της εταιρείας σας.

Η πολύχρονη εμπειρία και γνώση μας σε όλα τα θέματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε θα αυξήσει τις πιθανότητες να πετύχετε με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Μπορούμε να ανταποκριθούμε με επιτυχία στην εξασφάλιση και κατοχύρωση των νομικών δικαιωμάτων σας!

Στην Epidosis κατέχουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία ώστε να προσφέρουμε το υψηλότερο επίπεδο νομικών υπηρεσιών με συνέπεια λόγου και έργου.

Μαζί θα αντιμετωπίσουμε με επιτυχία κάθε νομική πρόκληση που θα προκύψει τόσο εντός των συνόρων, όσο και εκτός αυτών.

Οι εξατομικευμένες νομικές υπηρεσίες και καίριες συμβουλές που θα λαμβάνετε θα καλύψουν κάθε πτυχή της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας από την ίδρυση και την καθημερινή λειτουργία μέχρι την ανάπτυξη της εταιρείας σας σε νέες χώρες και αγορές.

Νομική Υποστήριξη σε Επιχειρήσεις & Ιδιώτες

 • Διεκδίκηση αποζημιώσεων και ληξιπρόθεσμων οφειλών
 • Σύνταξη των απαραίτητων νομικών εγγράφων που αφορούν την διαδικασία σύστασης και μετατροπής μιας εταιρείας, στο πλαίσιο συγχώνευσης, ενοποίησης, διαχωρισμού και διαίρεσης
 • Νομική προστασία εργατικών διαφορών, επαγγελματικής στέγης και ασφαλιστικών ταμείων
 • Σχεδιασμός και ολοκλήρωση της διαδικασίας διάλυσης, εκκαθάρισης και πτώχευσης μίας εταιρίας
 • Γνωμοδότηση σε συμβολαιογραφικές πράξεις όπως μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων και κυριότητας οχημάτων, επικύρωση πληρεξούσιων κ. λπ.
 • Νομική προστασία από συναλλαγές με τράπεζες και δημόσιους φορείς
 • Παροχή συμβουλευτικής και νομικής υποστήριξης σε εταιρικές συμφωνίες και εμπορικές συμβάσεις
 • Ποινική νομική προστασία

Επικοινωνία

Παρακαλούμε χρησιμοποιείστε την παρακάτω πλατφόρμα επικοινωνίας για τα μηνύματα σας
Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό. Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας των γραφείων μας