Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Ίδρυση – Σύσταση Κυπριακής Εταιρίας

Ο Περί Εταιρειών Νόμος Κεφ. 113 επιτρέπει στην ίδρυση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (LTD) με ένα μέτοχο, μονοπρόσωπη εταιρεία. Φυσικά υπάρχει και η δυνατότητα με περισσότερους μετόχους (πολυπρόσωπη)

Η ίδρυση της εταιρείας απαιτεί

  • Την έγκριση ονόματος της εταιρείας, και καθορισμό του αντικειμένου της εταιρείας. Να σημειωθεί ότι το κυπριακό δίκαιο δίδει την ευχέρεια για διευρυμένο αντικείμενο απασχόλησης της εταιρείας
  • Ονομαστικό κεφάλαιο και εκδοθέν κεφάλαιο όπου η εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί με το πιο χαμηλό κεφάλαιο. Το εκδοθέν κεφάλαιο που η εταιρεία θα εκδώσει για κάθε μέτοχο θα πρέπει να καταβληθεί εντός του οικονομικού έτους της ίδρυσης της εταιρείας.
  • Διοικητικό Συμβούλιο όπου μπορεί να απαρτίζεται από ένα μόνο άτομο , εφόσον η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη ή με περισσότερα άτομα. Η εταιρεία για να επωφελείται από την συνολική φορολογία της Κύπρου θα πρέπει να φαίνεται ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται στην Κύπρο.

Ο χρόνος εγγραφής της εταιρείας είναι μία βδομάδα, μετά την έγκριση του ονόματος της εταιρείας.

Γιατί Epidosis?

Μεγάλη εμπειρία απο το 1986

Διαθέτουμε την απαραίτητη εμπειρία για να οργανώσουμε και να υλοποιήσουμε την επιχειρηματική σας ιδέα.

Υπηρεσίες 360°

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις, απο την ίδρυση εταιρείας μέχρι και τη νομική εκπροσώπησή της.

Εξατομικευμένος Φοροσχεδιασμός

Φοροσχεδιάζουμε εξατομικευμένα πάνω στις δικές σας ανάγκες για να πετύχουμε το κατάλληλο αποτέλεσμα.

Μεγάλη Εξειδίκευση

Η σημαντική εμπειρία μας στην ίδρυση εταιρείας στο εξωτερικό αποτελεί το διαβατήριο ώστε το νέο σας εγχείρημα να στεφθεί με απόλυτη επιτυχία.

Ίδρυση - Σύσταση Κυπριακής Εταιρίας

Έκδοση ΑΦΤ (VAT)

Υπαγωγή στο ΦΠΑ (VIES)

Άνοιγμα Λογαριασμού Όψεως

Καταστατικό Εταιρείας - Νομικά Έγγραφα

Φορολογικό Σεμινάριο Κύπρου για επιχειρηματίες