Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Διαχείριση Μισθοδοσίας Επιχειρήσεων

Με βαθειά γνώση και εξειδίκευση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας στην EPIDOSIS αναλαμβάνουμε να διαχειριστούμε την Μισθοδοσία κάθε επιχείρησης που απασχολεί προσωπικό.

Διασφαλίζοντας την αμεσότητα, την εγκυρότητα, την εχεμύθεια (GDPR) στα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων, καθώς και τις ιδιαιτερότητες της κάθε σύμβασης εργασίας, παρέχουμε σημαντικό έργο όπως

  • Υπολογισμό, έκδοση και διαχείριση μισθοδοσίας (αποδείξεις πληρωμών ανά εργαζόμενο, έκδοση λογιστικού άρθρου μισθοδοσίας και μισθοδοτικής κατάστασης
  • Σενάρια Μισθοδοσίας και κοστολόγησης ανά εργαζόμενο και ανά ειδικότητα, προς ενημέρωση του επιχειρηματία
  • Διαχείριση και υποβολή αρχείων σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία (ΕΦΚΑ)
  • Ψηφιακή υποβολή στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ των προσλήψεων, αποχωρήσεων, απολύσεων και των ετήσιων καταστάσεων προσωπικού
  • Ηλεκτρονική υποβολή των μηνιαίων βεβαιώσεων αποδοχών και δηλώσεων ΦΜΥ
  • Απογραφή εργοδοτών σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία
  • Υπολογισμό αμοιβών Διαχειριστών σε εταιρίες

Επικοινωνία

Παρακαλούμε χρησιμοποιείστε την παρακάτω πλατφόρμα επικοινωνίας για τα μηνύματα σας
Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό. Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας των γραφείων μας