Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Expand Your Business in Greece

Η Epidosis δραστηριοποιείται σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία παρέχοντας υπηρεσίες εξατομικευμένου φοροσχεδιασμού με έντονο συμβουλευτικό χαρακτήρα, για περισσότερα από 30 χρόνια. Η εκτεταμένη ενασχόληση με τις συγκεκριμένες αγορές μας έχει εξοπλίσει με ασύγκριτη εμπειρία και την απαραίτητη τεχνογνωσία για να σας βοηθήσουμε να πραγματοποιήσετε το επιχειρηματικό σας εγχείρημα με τον υψηλότερο δυνατό βαθμό επιτυχίας.

Η διαρκής ρευστότητα του οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος έχει αποτελέσει την αφορμή για αναζήτηση νέων ευκαιριών από όλο και περισσότερους επιχειρηματίες. Βασική επιδίωξη είναι η χαμηλή φορολογία, ο περιορισμός της γραφειοκρατίας, τα χαμηλά λειτουργικά κόστη διοίκησης, η σταθερότητα στα τραπεζικά, νομικά και φορολογικά συστήματα καθώς και το υψηλό επίπεδο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, σε περιβάλλοντα που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και είναι φιλικά προς το επιχειρείν.

Οι εταιρείες πλέον καλούνται να ξεπεράσουν τα στενά όρια των χωρών τους και να αναζητήσουν λύσεις και επιλογές σε νέες αγορές υιοθετώντας ένα παγκόσμιο προφίλ.

Το νέο αυτό μοντέλο της παγκόσμιας εταιρείας που έχει αρχίσει και διαμορφώνεται είναι προσβάσιμο και προσιτό σε κάθε επιχειρηματία. Παράλληλα όμως με τα πολυάριθμα πλεονεκτήματα δημιουργείται και ένα σύνολο από καινούργιες ανάγκες και απαιτήσεις.

Γιατί Epidosis?

Μεγάλη εμπειρία απο το 1986

Διαθέτουμε την απαραίτητη εμπειρία για να οργανώσουμε και να υλοποιήσουμε την επιχειρηματική σας ιδέα.

Υπηρεσίες 360°

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις, απο την ίδρυση εταιρείας μέχρι και τη νομική εκπροσώπησή της.

Εξατομικευμένος Φοροσχεδιασμός

Φοροσχεδιάζουμε εξατομικευμένα πάνω στις δικές σας ανάγκες για να πετύχουμε το κατάλληλο αποτέλεσμα.

Μεγάλη Εξειδίκευση

Η σημαντική εμπειρία μας στην ίδρυση εταιρείας στο εξωτερικό αποτελεί το διαβατήριο ώστε το νέο σας εγχείρημα να στεφθεί με απόλυτη επιτυχία.

Εξατομικευμένος Φοροσχεδιασμός στην Ελλάδα

Ίδρυση ΑΕ και υποκατάστημα εξωτερικού

Πλεονεκτήματα σύστασης ΙΚΕ στην Ελλάδα

Μετατροπή ΟΕ/ΕΕ σε ΙΚΕ

Παγκόσμιο εισόδημα - Φορολογικός Κάτοικος Εξωτερικού

Εξασφάλιση φορολογικού χρήματος (Tax Wallet)