Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ

Αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό. Ο προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από 18.000€ έως και 30.000€ και το ποσοστό ενίσχυσης θα ξεκινά από 50% έως 60% (ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την Περιφέρεια)

Επιλέξιμες Δαπάνες:

  • Δαπάνες Εξοπλισμού
  • Δαπάνες Λογισμικού
  • Κατασκευή Ιστοσελίδας / e-shop / web app