Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Ίδρυση – Σύσταση Εταιρίας στην Βουλγαρία

Σε μόλις 2 εργάσιμες ημέρες μπορείτε να αποκτήσετε ΑΦΜ Βουλγαρίας και εταιρικούς τραπεζικούς λογαριασμούς όψεως, ενώ η πλήρης ενεργοποίηση θα ολοκληρωθεί σε 6 εργάσιμες ημέρες. Ταυτόχρονα, η εταιρεία σας θα εισαχθεί στο σύστημα VIES και θα αποκτήσει ευρωπαϊκό ΑΦΜ (VAT) και τελωνειακό αριθμό EORI το οποίο αφορά τις διεθνείς συναλλαγές με Τρίτες Χώρες.

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Συμβουλευτική στην Βουλγαρία Επιπλέον μπορείτε να λάβετε σημαντικές υπηρεσίες όπως

  • Άνοιγμα εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού στη Βουλγαρία (full pack)
  • Έλεγχος ταμειακών διαθέσιμων με σκοπό την διανομή μερισμάτων
  • Αιτήματα επιστροφής ΦΠΑ με αποτελεσματικότητα και λογιστική ορθότητα απέναντι στην Φορολογική Αρχή (NRA)
  • Επαναπατρισμός κεφαλαίων στην Ελλάδα από μερίσματα βουλγάρικης εταιρείας, χωρίς καμία φορολογική επιβάρυνση στην Ελληνική Φορολογική Δήλωση
  • Καταχώρηση σας ως φορολογικό κάτοικο Βουλγαρίας (Tax Resident BG) στην ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού
  • Διακοπή – εκκαθάριση – λύση της εταιρείας σας στη Βουλγαρία
  • Διαμεσολάβηση σε χορήγηση δανείων από πολυεθνικές τράπεζες σε βουλγάρικες εταιρείες
  • Σύνταξη και υποβολή ολοκληρωμένου business plan για εταιρείες στη Βουλγαρία
  • Κατάθεση φακέλου για μισθώσεις και ενοικιάσεις επαγγελματικού οχήματος
  • Δημιουργία ιστοσελίδας στη βουλγάρικη γλώσσα με σκοπό την ενίσχυση της εμπορικής πολιτικής στην αγορά της Βουλγαρίας καθώς και της φορολογικής ασφάλειας (ενίσχυση του Substance)

Γιατί Epidosis?

Μεγάλη εμπειρία απο το 1986

Διαθέτουμε την απαραίτητη εμπειρία για να οργανώσουμε και να υλοποιήσουμε την επιχειρηματική σας ιδέα.

Υπηρεσίες 360°

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις, απο την ίδρυση εταιρείας μέχρι και τη νομική εκπροσώπησή της.

Εξατομικευμένος Φοροσχεδιασμός

Φοροσχεδιάζουμε εξατομικευμένα πάνω στις δικές σας ανάγκες για να πετύχουμε το κατάλληλο αποτέλεσμα.

Μεγάλη Εξειδίκευση

Η σημαντική εμπειρία μας στην ίδρυση εταιρείας στο εξωτερικό αποτελεί το διαβατήριο ώστε το νέο σας εγχείρημα να στεφθεί με απόλυτη επιτυχία.

Ίδρυση - Σύσταση Εταιρίας στην Βουλγαρία

Έκδοση ΑΦΜ (VAT)

Υπαγωγή στο ΦΠΑ (VIES)

Άνοιγμα Λογαριασμού Όψεως

Καταστατικό Εταιρείας - Νομικά Έγγραφα

Φορολογικό Σεμινάριο Βουλγαρίας για επιχειρηματίες