Κύπρος Ο ιδανικός προορισμός για ίδρυση εταιρίας και φορολόγηση του παγκόσμιου εισοδήματος σας εντός ΕΕ.

Cyprusidealdestination

Κύπρος Ο ιδανικός προορισμός για ίδρυση εταιρίας

Παρά την πανδημία, η Κύπρος παραμένει ένας ελκυστικός επενδυτικός προορισμός μέσα στην Ευρωζώνη. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Ernst & Young περισσότερο από το ήμισυ των επενδυτών (56%) είναι αισιόδοξοι για τα επόμενα τρία χρόνια. Αυτά τα ευρήματα συγκρίνονται ευνοϊκά με εκείνα άλλων πιο ώριμων ευρωπαϊκών αγορών, καθώς και της συνολικής ευρωπαϊκής αγοράς, όπου το θετικό συναίσθημα ανέρχεται στο 39%.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα της ίδιας έρευνας είναι ότι στις απαντήσεις των ήδη εγκατεστημένων εταιριών έχουν πολύ θετική άποψη για την Κύπρο ως επενδυτικό προορισμό, δείχνοντας τη στήριξή τους και την ικανοποίησή τους να συστήσουν εταιρία στην Κύπρο.

Η Cyprus προσφέρει ένα από τα πιο ελκυστικά φορολογικά συστήματα στην Ευρώπη με μόλις 12,5% φόρο εισοδήματος, με μερισματικό φόρο στο 0%, με την απαλλαγή ΦΠΑ στις διεθνείς συναλλαγές και χωρίς υποχρέωση ασφάλισης για τους μετόχους. που την κάνουν έναν ιδανικό προορισμό και τη βάση του παγκόσμιου εισοδήματος κάθε νομικού και φυσικού προσώπου

Η ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο είναι μια εύκολη και γρήγορη διαδικασία η οποία περιλαμβάνει πολλαπλά φορολογικά πλεονεκτήματα σε ένα σταθερό και ασφαλές τραπεζικό σύστημα. Μία Κυπριακή εταιρεία χαρακτηρίζεται ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Limited), τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της οποίας μοιάζουν περισσότερο με αυτά που έχει μια Ανώνυμη Εταιρεία στην Ελλάδα παρά με αυτά που έχει η Ελληνική Ε.Π.Ε. Ταυτόχρονα, οι Κυπριακές εταιρείες δεν θεωρούνται offshore διότι η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2014.

 

Ποια είναι τα οφέλη του εξατομικευμένου φοροσχεδιασμού από την EPIDOSIS;

Το νέο μοντέλο της παγκόσμιας εταιρείας που έχει αρχίσει και διαμορφώνεται είναι προσβάσιμο και προσιτό σε κάθε επιχειρηματία, ξεπερνώντας τα παλιά στερεότυπα. Παράλληλα, όμως με τα πολυάριθμα πλεονεκτήματα δημιουργείται και ένα σύνολο από καινούργιες ανάγκες και απαιτήσεις.

H EPIDOSIS δραστηριοποιείται σε Ελλάδα, και την Κύπρο παρέχοντας υπηρεσίες εξατομικευμένου φοροσχεδιασμού με έντονο συμβουλευτικό χαρακτήρα. Η εκτεταμένη ενασχόληση με τις συγκεκριμένες αγορές μας έχει εξοπλίσει με ασύγκριτη εμπειρία και την απαραίτητη τεχνογνωσία για να σας βοηθήσουμε να πραγματοποιήσετε το επιχειρηματικό σας εγχείρημα με τον υψηλότερο δυνατό βαθμό επιτυχίας.

Ο φορολογικός σύμβουλος θα σας υποδείξει εναλλακτικές προτάσεις, εφαρμόζοντας συνδυαστικά την Ελληνική, την Κυπριακή και την Ευρωπαϊκή Φορολογική και Ασφαλιστική Νομοθεσία, χωρίς να χρειάζεται να αποκτήσετε εσείς την ειδική γνώση αυτή.

Παράλληλα η οργάνωση του υποχρεώσεων και η σωστή καθοδήγηση που θα σας παρέχει η EPIDOSIS προς εσάς και τα στελέχη σας θα σας προστατεύσει από κινδύνους όπως  πληρωμή επιπλέον φόρων.

 

How can I establish a company in Cyprus?

Η εγγραφή μιας νέας εταιρείας στην Κύπρο it starts with choosing the most appropriate legal form and signing the deed of incorporation. We recommend that the Cyprus Company take the form of a Private Limited Liability Company and its formation requires the following:

Ονομασία Εταιρείας: Το πρώτο στάδιο είναι η επιλογή του ονόματος και η έγκριση του από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών της Κύπρου. Η ονομασία μπορεί να είναι στα ελληνικά ή στα αγγλικά και να φέρει στο τέλος την λέξη Limited.

Ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό Εταιρείας: Μετά την έγκριση του ονόματος συντάσσεται και κατατίθεται από τον δικηγόρο το Ιδρυτικό Έγγραφο και το Καταστατικό της Εταιρείας στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών.

Μέτοχοι: Κάθε εταιρεία είναι υπόχρεα να διορίσει τουλάχιστον ένα μέτοχο βάση νομού. Ο μέτοχος μπορεί να είναι φυσικό ή και νομικό πρόσωπο. Αν ο μέτοχος έχει την επιθυμία να διατηρήσει την ανωνυμία του αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των διοικητικών και άλλων υπηρεσιών (trustee and nominee services).

Διευθυντές και Γραμματέας: Η Κυπριακή εταιρεία κατά την σύσταση της και την διάρκεια ζωής της πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα διευθυντή και ένα γραμματέα. Για να λογίζεται η εταιρεία φορολογικός κάτοικος Κύπρου και να έχει όλα τα οφέλη, η πλειοψηφία των διευθυντών πρέπει να είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των διοικητικών υπηρεσιών.

Εγγεγραμμένο Γραφείο: Το εγγεγραμμένο γραφείο πρέπει να βρίσκεται στην κυπριακή Δημοκρατία και αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των διοικητικών υπηρεσιών.

Upon incorporation of the company, the owners of the company are provided with the following:

 • Certificate of Incorporation
 • Certificate of Directors and Secretary
 • Certificate of Registered Office
 • Certificate of shares
 • Articles of Incorporation and Articles of Association of the Company

 

Annual Corporate Obligations

The company must, if it keeps accounting books in accordance with International Accounting Standards, submit audited financial statements to the Income Tax, register the audited accounts with the Registrar of Companies and pay the Department of the Registrar of Companies the fee of €350 every year.

 

Χρόνος Εγγραφής

Η διαδικασία εγγραφής πραγματοποιείται χωρίς τη διαδικασία επίσπευσης εντός μίας εβδομάδας ή με τη διαδικασία επίσπευσης εντός 3-4 εργάσιμων ημερών.

Η ΕPIDOSIS αναλαμβάνει να καθοδηγήσει την επιχείρηση σας και να ολοκληρώσει με επιτυχία το επενδυτικό σας εγχείρημα στην Κύπρο ενημερώνοντας σας για όλα τα απαραίτητα βήματα καθώς και τις ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν.

Tι μπορεί και προσφέρει η EPIDOSIS σε σας 

Our company has offices in Nicosia, the capital of Cyprus. In this way, EPIDOSIS is able to serve immediately and quickly any need that arises for your Cypriot company. The only thing left is to call our company's offices in Athens and Thessaloniki immediately, and book a meeting with the specialized consultants of our company.

 

- Incorporation - Establishment of a Company in Cyprus

Η εγγραφή εταιρείας στην Κύπρο είναι μία εξαιρετικά απλή διαδικασία και ολοκληρώνεται χωρίς τη διαδικασία επίσπευσης εντός μίας εβδομάδας ή με τη διαδικασία επίσπευσης εντός 4 εργάσιμων ημερών. Η διαδικασία σύστασης εταιρείας (ή μεταφοράς έδρας) στην Κύπρο, αποτελεί μια σύντομη διαδικασία με ισχυρά κίνητρα. Με γνώμονα το επιχειρηματικό και αναπτυξιακό συμφέρον σας η EPIDOSIS, αφού πραγματοποιήσει εκτενή ανάλυση των πραγματικών αναγκών σας θα προτείνει την κατάλληλη στρατηγική φορολογικού σχεδιασμού.

 

– Ready Made Companies (RMC) στην Κύπρο

Γνωρίζετε ότι μπορείτε να αποκτήσετε νόμιμη εταιρεία στην Κύπρο, πλήρως ενταγμένη στο ευρωπαϊκό σύστημα VIES και όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά; Εντός 10-15 ημερών, αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και την μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου ώστε η εταιρεία να μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα.

 

- Foreign Branch based in Cyprus

What specific business strategy allows you to enjoy the favourable tax provisions of Cyprus without interrupting your activity in Greece at all? Establishing a foreign branch in Greece and transferring your headquarters to Cyprus will provide your company with a significant competitive advantage over other domestic companies.

 

EPIDOSIS: Integrated Tax and Accounting Support Services

Η εταιρεία EPIDOSIS σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Φορολογικής και Λογιστικής υποστήριξης αλλά και Φοροσχεδιασμού για την επιχείρηση που σκοπεύετε να ιδρύσετε ή έχετε ήδη ιδρύσει στην Κύπρο.

 • Accounting support from our experienced staff.
 • Εξατομικευμένος Φοροσχεδιασμός βασισμένος στη συνδυαστική φορολογική νομοθεσία της Ελλάδας και της Κυπρου.
 • Keeping and monitoring the accounting books of your company.
 • Education - training of your executives for the correct issue of invoices - documents issued by your company.
 • Submission of all tax returns to the competent financial department.
 • Payment through the banking system of all taxes that will arise during the financial year.
 • Decision making from Cyprus and not from Greece, as that is where the meeting place of the Board of Directors is located.
 • Financial data of the company (turnover, profits, bank transfer payments) so that you can prove that your company is active and not inactive.

 

We are EPIDOSIS

We believe that every professional should develop their business without barriers and obstacles. To be able, unaffected by tax, accounting and legal issues, to create a functional, profitable and continuously evolving company. In addition, with a huge range of core and complementary services, he is able to embrace every aspect of your business and steadily take it to the top. Our company's mission is to assist in every key aspect of the company so that every entrepreneur can invest their time and focus on making strategic decisions that will yield profit and growth.

We are at your disposal for a free appointment at our offices in Thessaloniki and Athens or remotely to talk about your business plan and how we can contribute to your professional success with definite steps and absolute expertise.

Contact the experienced team of EPIDOSIS directly today at 2310 477725 or fill in the contact form HERE.

BusinessWorldwide

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.
privacy preferences
When you visit our website, information may be stored by your browser for various services, usually in the form of cookies. Here you can change your privacy settings. Please be aware that blocking some cookies may result in reduced functionality of the website.