Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

10+1 Λόγοι για να επενδύσετε στην Κύπρο – Κάντε το επόμενο βήμα με την εγγύηση της EPIDOSIS

10+1 Λόγοι για να επενδύσετε στην Κύπρο

Σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, όπου οι περισσότερες επιχειρήσεις πιέζονται να διατηρήσουν και να βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών τους, η μείωση του κόστους για την κάλυψη όλο και υψηλότερων προσδοκιών των πελατών τους είναι απαραίτητη.

Αξιοποιώντας τη στρατηγική της θέση, η Κύπρος έχει αναπτυχθεί διαμέσου των χρόνων σε ευυπόληπτο διεθνή κόμβο υπηρεσιών και ειδικότερα στον τομέα των τραπεζικών και ναυτιλιακών δραστηριοτήτων. Με την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε., εξελίσσεται σε ακόμα πιο φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον, κατέχοντας μία στρατηγικά εμπορική θέση ανάμεσα στην Ευρώπη, την Ασία και την υπόλοιπη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Στην Κύπρο οι διεθνείς νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα μπορούν να εγκαθιδρύσουν επιχειρήσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία με τους ίδιους όρους όπως και οι εγχώριες νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα. Οι διοικητικές διαδικασίες για την εγκαθίδρυση εταιρείας έχουν απλοποιηθεί, αντανακλώντας τη σημασία που δίδεται στην ανάπτυξη της Κύπρου σε διεθνές επιχειρηματικό κέντρο.

Σύμφωνα με το Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Αθηνών, η Κύπρος μπορεί να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη και αξιολογημένη πρόταση παραθέτωντας τους 10 πιο σημαντικούς λόγους. Σε αυτούς προσθέστε και τον εξατομικευμένο φοροσχεδιασμό της EPIDOSIS που εγγυάται την κάλυψη των αναγκών σας ταυτόχρονα στην Ελλάδα και την Κύπρο.

10+1 Λόγοι για να δραστηριοποιηθείτε στην Κύπρο

ΕΕ και Ευρωζώνη
Η Κύπρος είναι ένα από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Μάιο του 2004 καθώς και μέλος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωση κρατών από τον Ιανουάριο του 2008. Οι ξένοι επενδυτές έχουν την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ και αντιστρόφως.

Στρατηγική θέση
Η Κύπρος βρίσκεται στο ανατολικότερο σημείο της Ευρώπης στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, της Ευρώπης, της Αφρικής και της Ασίας – παρέχει δε μια πύλη προς και από κάθε μία από αυτές.

Φορολογία
α) Η Κύπρος προσφέρει ένα από τα πιο ελκυστικά φορολογικά συστήματα στην Ευρώπη με μόλις 12,5%. Η χώρα προσφέρει ένα απλοποιημένο, αποτελεσματικό και διάφανο φορολογικό σύστημα που είναι πλήρως συμβατό με τους νόμους και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β) Τα έσοδα από μερίσματα, τα κέρδη από τις μόνιμες εγκαταστάσεις εξωτερικού και τα κέρδη από την πώληση τίτλων απαλλάσσονται φορολογίας. Επίσης, δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου επί των μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων που καταβάλλονται από την Κύπρο.
γ) Οι περισσότερες διεθνείς πράξεις απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ.
δ) Η Κύπρος έχει ένα εκτεταμένο δίκτυο συμφωνιών διπλής φορολογίας με περισσότερες από 48 χώρες. Για μια πλήρη λίστα μπορείτε να επισκεφθείτε το Υπουργείο Οικονομικών, Τμήμα Συμφωνιών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας. Επιπλέον, η Κύπρος έχει πρόσβαση σε οδηγίες της ΕΕ που επικεντρώνονται στη μείωση ή την εξάλειψη του εξωτερικού των παρακρατούμενων φόρων.

Ανθρώπινο Δυναμικό
Τα στατιστικά στοιχεία του 2011 δείχνουν ότι το 33,6% των Κυπρίων ηλικίας από 15 – 64 έχουν αποκτήσει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – υψηλότερο από το μέσο όρο των 23,6% της ΕΕ-27 και ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στον κόσμο.

Αξία στις Επενδύσεις
Η Κύπρος είναι ένα δυναμικό επιχειρηματικό κέντρο που προσφέρει σχετικά το χαμηλότερο κόστος λειτουργίας, ενώ παράλληλα παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των λογιστικών, ελεγκτικών, φορολογικών, διοίκηση επιχειρήσεων, νομικών, επενδύσεων και διαχείριση κεφαλαίων.

Νομικό Πλαίσιο
Στην Κύπρο η επιχειρηματικότητα πραγματοποιείται με βάση το εθιμικό δίκαιο, τη λογιστική και νομική διαφάνεια: α) Το νομικό σύστημα βασίζεται στις αρχές του κοινού νόμου του Ηνωμένου Βασιλείου και ευθυγραμμίζεται με τους νόμους και τους κανονισμούς της ΕΕ (Acqui Communautaire).
β) Η Κύπρος παρέχει νομικές υπηρεσίες σε τομείς όπως το διεθνές δίκαιο, την εταιρική διοίκηση και τις υπηρεσίες διαχείρισης. Οι περισσότερες μεγάλες νομικές εταιρείες συνδέονται ή συνεργάζονται με επιχειρήσεις του διεθνούς δικαίου.

Υπηρεσίες Υψηλού Επιπέδου
Ο τομέας των υπηρεσιών θεωρείται η κινητήριος δύναμη για την περαιτέρω ανάπτυξη της Κυπριακής οικονομίας. Ο ευρύτερος τομέας των υπηρεσιών περιλαμβανομένου και του τουριστικού τομέα συνεισφέρει γύρω στο 80% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και απασχολεί περίπου το 74% του ενεργού εργατικού δυναμικού. Ο κλάδος των επαγγελματικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών αποτελείται από ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων νομικές και λογιστικές/συμβουλευτικές υπηρεσίες, χρηματιστηριακές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας και ευεξίας, εκπαιδευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ναυτιλίας και διαχείρισης πλοίων, ταξιδιωτικές και τουριστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών.

Ευκολία στην Επιχειρηματικότητα
α) Η Κύπρος έχει εξελιχθεί σε ένα διεθνές επιχειρηματικό κέντρο ποιότητας που προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες και ανταμείβει με ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και τις ποικίλες ανάγκες των διεθνών επενδυτών, ενισχύοντας την ευκολία του επιχειρείν.
β) Η Κύπρος στην ευκολία του επιχειρείν κατέλαβε την 36η θέση από 185 χώρες και την 16η στην ΕΕ των 27 βάσει του Doing Business Report 2013 της Παγκόσμιας Τράπεζας.
γ) Το περιοδικό Forbes το 2012 κατέταξε την Κύπρο στην 25η θέση από 144 χώρες ως καλύτερη χώρα στην αναφορά Doing Business.

Ποιότητα ζωής
α) Η Κύπρος προσφέρει ένα θαυμάσιο περιβάλλον με ένα άνετο βιοτικό επίπεδο. Η ζωή και η εργασία στην Κύπρο συνδυάζεται με υπέροχο καιρό, όμορφη φύση, τέχνη και πολιτισμό, ασφάλεια, και πάνω απ’ όλα φιλόξενους ανθρώπους.
β) Η Κύπρος συνδυάζει το διεθνές ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον με έναν ευχάριστο και ισορροπημένο τρόπο ζωής.
γ) Η Κύπρος στην έκθεση του UNDP για το 2013 σχετικά με τον Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης κατετάγη 31η από 187 χώρες για την ποιότητα ζωής.
δ) Επίσης, το 2012 η Κύπρος κατετάγη 32η από 161 χώρες ως καλύτερη χώρα σε θέματα επιχειρηματικότητας στο Doing Business Report του Bloomberg.

Κατοικία και δικαιώματα του πολίτη στην Κύπρο
α) Μη κάτοικοι της ΕΕ έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν μόνιμη άδεια παραμονής με την αγορά ενός ιδιωτικού σπιτιού τουλάχιστον 300.000 ευρώ και με καταθέσεις άνω των 30.000 ευρώ σε μια τοπική τράπεζα για τρία χρόνια.
β) Μη κάτοικοι της ΕΕ μπορούν να αποκτήσουν την Κυπριακή υπηκοότητα με: επένδυση ελάχιστου 2 εκ. ευρώ σε κρατική εταιρεία και 500.000 ευρώ για επενδύσεις σε ταμείο Έρευνας και Τεχνολογίας/ πραγματοποιήσουν άμεσες επενδύσεις 5 εκ. Ευρώ/ έχοντας τραπεζικές καταθέσεις 5 εκ. ευρώ σε τοπική τράπεζα για πέντε χρόνια/ πληρωμές φόρου εισοδήματος ή ΦΠΑ άνω των 500.000 ευρώ.

+1 Η εγγύηση της EPIDOSIS

1Για να στεφθεί με επιτυχία και ασφάλεια το επιχειρησιακό σας εγχείρημα θα πρέπει να εφαρμοστεί το κατάλληλο πλάνο και οι βέλτιστες πρακτικές. Ο ολοκληρωμένος φοροσχεδιασμός που προσφέρουμε, λόγω μακρόχρονης εμπειρίας και ενασχόλησης με το φορολογικό σύστημα της Κύπρου μας επιτρέπει να προτείνουμε μοναδικές λύσεις που ανταποκρίνονται πλήρως στην κάθε περίπτωση – την δική σας. Με υψηλή κατάρτιση, βαθιά γνώση και εχεμύθεια θα καλύψουμε κάθε επιχειρησιακή σας ανάγκη τόσο στην Ελλάδα όσο και την Κύπρο.

 

Πώς μπορώ να ιδρύσω εταιρία στην Κύπρο;

Η εγγραφή μιας νέας εταιρείας στην Κύπρο ξεκινάει με την επιλογή της καταλληλότερης νομικής μορφής και την υπογραφή της πράξης σύστασης. Η Κυπριακή Εταιρεία προτείνουμε να έχει τη μορφή της Ιδιωτικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Limited) και η σύσταση της απαιτεί τα ακόλουθα:

Ονομασία Εταιρείας: Το πρώτο στάδιο είναι η επιλογή του ονόματος και η έγκριση του από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών της Κύπρου. Η ονομασία μπορεί να είναι στα ελληνικά ή στα αγγλικά και να φέρει στο τέλος την λέξη Limited.

Ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό Εταιρείας: Μετά την έγκριση του ονόματος συντάσσεται και κατατίθεται από τον δικηγόρο το Ιδρυτικό Έγγραφο και το Καταστατικό της Εταιρείας στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών.

Μέτοχοι: Κάθε εταιρεία είναι υπόχρεα να διορίσει τουλάχιστον ένα μέτοχο βάση νομού. Ο μέτοχος μπορεί να είναι φυσικό ή και νομικό πρόσωπο. Αν ο μέτοχος έχει την επιθυμία να διατηρήσει την ανωνυμία του αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των διοικητικών και άλλων υπηρεσιών (trustee and nominee services).

Διευθυντές και Γραμματέας: Η Κυπριακή εταιρεία κατά την σύσταση της και την διάρκεια ζωής της πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα διευθυντή και ένα γραμματέα. Για να λογίζεται η εταιρεία φορολογικός κάτοικος Κύπρου και να έχει όλα τα οφέλη, η πλειοψηφία των διευθυντών πρέπει να είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των διοικητικών υπηρεσιών.

Εγγεγραμμένο Γραφείο: Το εγγεγραμμένο γραφείο πρέπει να βρίσκεται στην κυπριακή Δημοκρατία και αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των διοικητικών υπηρεσιών.

Με την Ίδρυση της εταιρείας παρέχονται στους ιδιοκτήτες της εταιρείας τα πιο κάτω:

 • Πιστοποιητικό Ίδρυσης
 • Πιστοποιητικό Διευθυντών και Γραμματέα
 • Πιστοποιητικό Εγγεγραμμένου Γραφείου
 • Πιστοποιητικό Μέτοχων
 • Ιδρυτική Πράξη και Καταστατικό της Εταιρείας

 

Ετήσιες Υποχρεώσεις Εταιρείας

Η εταιρεία πρέπει αν τηρεί λογιστικά βιβλία σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, να υποβάλλει στον Φόρο Εισοδήματος ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, να καταχωρεί τους ελεγμένους λογαριασμούς στον Έφορο Εταιριών και να καταβάλλει στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών το αντίτιμο τον €350 κάθε χρόνο.

 

Χρόνος Εγγραφής

Η διαδικασία εγγραφής πραγματοποιείται χωρίς τη διαδικασία επίσπευσης εντός μίας εβδομάδας ή με τη διαδικασία επίσπευσης εντός 3-4 εργάσιμων ημερών.

Η ΕPIDOSIS αναλαμβάνει να καθοδηγήσει την επιχείρηση σας και να ολοκληρώσει με επιτυχία το επενδυτικό σας εγχείρημα στην Κύπρο ενημερώνοντας σας για όλα τα απαραίτητα βήματα καθώς και τις ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν.

 

 

Tι μπορεί και προσφέρει η EPIDOSIS σε σας 

Η εταιρεία μας διαθέτει γραφεία στο Λευκωσία την πρωτεύουσα της Κύπρου. Με αυτό τον τρόπο η EPIDOSIS, είναι σε θέση να εξυπηρετήσει άμεσα και ταχύτατα οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει για την Κυπριακή σας εταιρία. Το μόνο που μένει είναι να καλέσετε άμεσα στα γραφεία της εταιρείας μας, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και να κλείσετε μια συνάντηση με τους εξειδικευμένους συμβούλους της επιχείρησής μας.

 

– Ίδρυση – Σύσταση Εταιρείας στην Κύπρο

Η εγγραφή εταιρείας στην Κύπρο είναι μία εξαιρετικά απλή διαδικασία και ολοκληρώνεται χωρίς τη διαδικασία επίσπευσης εντός μίας εβδομάδας ή με τη διαδικασία επίσπευσης εντός 4 εργάσιμων ημερών. Η διαδικασία σύστασης εταιρείας (ή μεταφοράς έδρας) στην Κύπρο, αποτελεί μια σύντομη διαδικασία με ισχυρά κίνητρα. Με γνώμονα το επιχειρηματικό και αναπτυξιακό συμφέρον σας η EPIDOSIS, αφού πραγματοποιήσει εκτενή ανάλυση των πραγματικών αναγκών σας θα προτείνει την κατάλληλη στρατηγική φορολογικού σχεδιασμού.

 

– Ready Made Companies (RMC) στην Κύπρο

Γνωρίζετε ότι μπορείτε να αποκτήσετε νόμιμη εταιρεία στην Κύπρο, πλήρως ενταγμένη στο ευρωπαϊκό σύστημα VIES και όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά; Εντός 10-15 ημερών, αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και την μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου ώστε η εταιρεία να μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα.

 

– Υποκατάστημα Αλλοδαπής με έδρα στην Κύπρο

Ποια συγκεκριμένη επιχειρησιακή στρατηγική σας επιτρέπει να απολαμβάνετε τις ευνοϊκές φορολογικές διατάξεις της Κύπρου χωρίς να διακόψετε καθόλου την δραστηριότητα σας στην Ελλάδα; Η ίδρυση υποκαταστήματος αλλοδαπής στην Ελλάδα και η μεταφορά έδρας στην Κύπρο θα εξασφαλίσει στην εταιρεία σας ένα σημαντικότατο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των υπόλοιπων ημεδαπών εταιρειών.

 

EPIDOSIS: Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Φορολογικής και Λογιστικής υποστήριξης

Η εταιρεία EPIDOSIS σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Φορολογικής και Λογιστικής υποστήριξης αλλά και Φοροσχεδιασμού για την επιχείρηση που σκοπεύετε να ιδρύσετε ή έχετε ήδη ιδρύσει στην Κύπρο.

 • Λογιστική υποστήριξη από τα έμπειρα στελέχη μας.
 • Εξατομικευμένος Φοροσχεδιασμός βασισμένος στη συνδυαστική φορολογική νομοθεσία της Ελλάδας και της Κυπρου.
 • Τήρηση και παρακολούθηση των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας σας.
 • Εκπαίδευση – κατάρτιση των στελεχών σας για την ορθή έκδοση των τιμολογίων – παραστατικών που θα εκδίδει η εταιρεία σας.
 • Υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία.
 • Πληρωμή μέσω τραπεζικού συστήματος, όλων των φόρων που θα προκύψουν κατά την διάρκεια της χρήσης.
 • Λήψη αποφάσεων από την Κύπρο και όχι από την Ελλάδα, καθώς εκεί βρίσκεται ο τόπος συνεδρίασης του Δ.Σ.
 • Οικονομικά στοιχεία της εταιρείας (κύκλος εργασιών, κέρδη, πληρωμές μέσω τραπεζικών εμβασμάτων) έτσι ώστε να αποδεικνύεται η ενεργοποίηση και όχι η αδράνεια της εταιρείας σας.

 

Είμαστε η EPIDOSIS

Πιστεύουμε ότι κάθε επαγγελματίας πρέπει να αναπτύσσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα χωρίς φραγμούς και εμπόδια. Να έχει την δυνατότητα, ανεπηρέαστος από φορολογικά, λογιστικά και νομικά ζητήματα, να δημιουργήσει μια λειτουργική, επωφελή και με συνεχή εξέλιξη εταιρεία. Επιπλέον με μια τεράστια γκάμα βασικών και συμπληρωματικών υπηρεσιών, είναι σε θέση να  αγκαλιάσει κάθε πτυχή της επιχείρησης σας και να την οδηγήσει με σταθερά βήματα στην κορυφή. Η αποστολή της εταιρίας μας είναι να συνδράμουμε σε κάθε νευραλγική πτυχή της εταιρίας προκειμένου ο κάθε επιχειρηματίας να επενδύει το χρόνο του και να επικεντρώνεται στην λήψη στρατηγικών αποφάσεων που θα αποφέρουν κέρδος και ανάπτυξη.

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για ένα δωρεάν ραντεβού στα γραφεία μας στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα ή απομακρυσμένα για να μιλήσουμε για το επιχειρηματικό σας πλάνο και πώς μπορούμε με σίγουρα βήματα και απόλυτη εξειδίκευση να συμβάλουμε στην επαγγελματική σας επιτυχία.

Επικοινωνήσετε σήμερα άμεσα με την έμπειρη ομάδα της EPIDOSIS στο 2310 477725 ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας ΕΔΩ.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Newsletter

Υπ. Εσωτερικών: Ειδικές άδειες στο Δημόσιο για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος στις Ευρωεκλογές

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/255/οικ.9685/2024, με τίτλο: «Μη αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών και χορήγησης κανονικών αδειών ενόψει των Ευρωεκλογών –Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος».   Με