ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Ο πιο φιλόξενος επιχειρηματικά γείτονας

Expand_in_Bulgaria_e71600dd39f9a9621413cfaacf18d1a0

Φιλόξενος επιχειρηματικά γείτονας – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Η Βουλγαρία αποτελεί μία από τις φιλικότερες χώρες για επενδύσεις καθώς δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ίδρυση ενός ιδανικού κέντρου επιχειρήσεων και ταυτόχρονα προσφέρει ένα διεθνοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον, με χαμηλή φορολογία και σταθερό φορολογικό σύστημα.

Όντας μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας από το 2007 εμπίπτει στις διατάξεις που αφορούν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές μεταξύ των κρατών – μελών και έχει συνάψει συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας με τα περισσότερα από αυτά.

Η ίδρυση εταιρίας στη Βουλγαρία συγκεντρώνει πολλαπλά οφέλη. Το νομικό, ασφαλιστικό και φορολογικό πλαίσιο είναι σταθερό και το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα φιλικό και ενθαρρύνει τις ξένες επενδύσεις. Ταυτόχρονα, η χώρα απολαμβάνει όλα τα πλεονεκτήματα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας – ελεύθερη διακίνηση ατόμων, εμπορευμάτων & κεφαλαίων ενώ εντάσσεται και σε αρκετά αναπτυξιακά  προγράμματα.

 

Πώς μπορείτε να αποκτήσετε εταιρεία στη Βουλγαρία

Η διαδικασία ίδρυσης – σύστασης μίας εταιρίας στη Βουλγαρία είναι γρήγορη και απλή, με όλα τα επαγγέλματα να είναι ανοιχτά και προσβάσιμα.

Η σύσταση της εταιρείας σας στην Βουλγαρία απαιτεί να ολοκληρωθούν μια σειρά από γραφειοκρατικές διαδικασίες σχετικές με δημόσιους φορείς και υπηρεσίες, όπου απαιτείται καλή γνώση, άμεση και ευέλικτη διαχείριση, ώστε να πετύχουμε τον στόχο μας. Εσείς, δεν έχετε παρά να εξουσιοδοτήσετε το γραφείο μας, κι εμείς θα κινηθούμε άμεσα να ιδρύσουμε την εταιρεία σας.

Η έναρξη της εταιρείας πραγματοποιείται εντός 4 εργάσιμων ημερών (απόκτηση Βουλγάρικου ΑΦΜ, άνοιγμα εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών όψεως) και η εισαγωγή της στο Σύστημα VIES, για την απόκτηση Ευρωπαϊκού ΑΦΜ, μαζί με τελωνειακό αριθμό EORI (για διεθνείς συναλλαγές σε τρίτες χώρες), εντός 10 εργάσιμων ημερών. Φορολογικά, όποιες δαπάνες προκύπτουν για την σύσταση της εταιρείας αναγνωρίζονται ως έξοδα σύστασης της εταιρείας και μπορούν να συμπεριληφθούν στους μελλοντικούς λογιστικούς ισολογισμούς, καθώς εκπίπτουν από το λογιστικό αποτέλεσμα.

 

Perché scegliere l'EPIDOSI

Affinché la vostra impresa abbia successo e sia sicura, è necessario implementare il piano giusto e le migliori pratiche. La pianificazione fiscale completa che offriamo, grazie alla nostra lunga esperienza e al nostro coinvolgimento nel sistema fiscale bulgaro, ci permette di proporre soluzioni uniche che soddisfano pienamente ogni caso - il vostro. Grazie all'alta formazione, alla profonda conoscenza e alla riservatezza, soddisferemo ogni vostra esigenza commerciale sia in Grecia che in Bulgaria.

- Incorporazione - Costituzione di una società in Bulgaria

La registrazione di una società in Bulgaria è un processo estremamente semplice e viene completato senza la procedura accelerata entro una settimana o con la procedura accelerata entro 3-4 giorni lavorativi. Allo stesso tempo, la legislazione bulgara consente il trasferimento della sede centrale da Paesi terzi, dando alle aziende il diritto di diventare residenti fiscali e di ottenere significativi vantaggi competitivi.

- Aziende Ready Made (RMC) in Bulgaria

Sapevate che potete ottenere una società legale in Bulgaria, completamente integrata nel sistema europeo VIES e con tutti i certificati necessari? Entro 10 giorni, ci occupiamo di tutte le procedure e del trasferimento delle quote societarie in modo che la società possa svolgere qualsiasi attività commerciale.

- Filiale estera con sede in Bulgaria

Quale strategia commerciale specifica vi permette di godere delle favorevoli disposizioni fiscali in Bulgaria senza interrompere affatto la vostra attività in Grecia? L'apertura di una filiale estera in Grecia e il trasferimento della sede centrale in Bulgaria offriranno alla vostra azienda un significativo vantaggio competitivo rispetto alle altre aziende nazionali.

 

EPIDOSI: Servizi integrati di supporto fiscale e contabile

Η εταιρεία EPIDOSIS σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Φορολογικής και Λογιστικής υποστήριξης αλλά και Φοροσχεδιασμού για την επιχείρηση που σκοπεύετε να ιδρύσετε ή έχετε ήδη ιδρύσει στη Βουλγαρία.

Assistenza contabile da parte del nostro personale esperto.

Pianificazione fiscale personalizzata basata sulla legislazione fiscale combinata di Grecia e Bulgaria.

Tenere e monitorare i libri contabili dell'azienda.

Formazione - formazione dei vostri dirigenti per la corretta emissione delle fatture - documenti emessi dalla vostra azienda.

Presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali all'ufficio finanziario competente.

Pagamento attraverso il sistema bancario di tutte le imposte che si verificheranno durante l'esercizio finanziario.

Le decisioni vengono prese in Bulgaria e non in Grecia, perché è lì che si riunisce il Consiglio di amministrazione.

Dati finanziari dell'azienda (fatturato, utili, pagamenti di bonifici bancari) in modo da poter dimostrare che la vostra azienda è attiva e non inattiva.

 

Siamo EPIDOSI

Crediamo che ogni professionista debba sviluppare la propria attività senza barriere e ostacoli. Essere in grado, al di fuori di questioni fiscali, contabili e legali, di creare un'azienda funzionale, redditizia e in continua evoluzione. Inoltre, grazie a una vasta gamma di servizi principali e complementari, è in grado di abbracciare ogni aspetto della vostra attività e di portarla costantemente al top. La nostra missione è quella di assistere in ogni aspetto chiave dell'azienda, in modo che ogni imprenditore possa investire il proprio tempo e concentrarsi sulle decisioni strategiche che produrranno profitti e crescita.

Siamo a vostra disposizione per un appuntamento gratuito presso i nostri uffici di Salonicco e Atene o a distanza per parlare del vostro business plan e di come possiamo contribuire al vostro successo professionale con passi definiti e assoluta competenza.

Επικοινωνήσετε σήμερα άμεσα με την έμπειρη ομάδα της EPIDOSIS στο 2310 477725 ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας QUI.

Lascia un commento

Devi essere loggato per inviare un commento.
preferenze sulla privacy
Quando visitate il nostro sito web, il vostro browser può memorizzare informazioni per vari servizi, di solito sotto forma di cookie. Qui potete modificare le vostre impostazioni sulla privacy. Si ricorda che il blocco di alcuni cookie può comportare una riduzione delle funzionalità del sito web.