«Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού»

EpidosisWBG

Ίδρυση και εκσυγχρονισμός

Η υποβολή δηλώσεων ξεκινάει από τις 12 Μαρτίου 2019

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» δημοσίευσε την έναρξη υποβολής δηλώσεων για το πρόγραμμα «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού». Στόχος της δράσης αυτής είναι η απόκτηση ή βελτίωση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων εστιάζοντας στον εκσυγχρονισμό τους. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 100.000€ – 600.000€. Η επιδότηση των επιλέξιμων δαπανών είναι 45%.

Το πρόγραμμα αφορά τις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς:

 • Ξενοδοχεία (3 αστέρων και άνω με δυναμικότητα 10 έως και 50 κλινών)
 • Τουριστικά Καταλύματα (εντός παραδοσιακών κτισμάτων)
 • Camping (3 αστέρων και άνω)
 • Ξενώνες νεότητας
 • Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια – Διαμερίσματα
 • Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων κλπ.
 • Τουριστικά Γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων
 • Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού
 • Όλες οι μεταποιητικές επιχειρήσεις

Οι χρηματοδοτούμενες κατηγορίες δαπανών όπως ορίζονται από το πρόγραμμα είναι:

 • Κτιριακές εγκαταστάσεις
 • Μηχανήματα παραγωγής
 • Μεταφορικά μέσα
 • Πιστοποίηση συστημάτων
 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
 • Ιστοσελίδα
 • e – shop

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι δυνατό να χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά η αρχική επένδυση για ίδρυση νέας επιχείρησης ή η αρχική επένδυση υφιστάμενης επιχείρησης.

Ειδικότερα:

 • Για τις περιπτώσεις των υφιστάμενων επιχειρήσεων το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να αφορά την επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού.
 • Για τις περιπτώσεις δημιουργίας νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης ή την επέκταση της υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, θα πρέπει να αφορά τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή ή τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης.

Ο χρόνος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου είναι 24 μήνες.

Προϋπόθεση για την συμμετοχή είναι η απόδειξη ιδίας συμμετοχής τουλάχιστον του 60% της ιδίας συμμετοχής του αιτούντος.

Οι ημερομηνίες υποβολών είναι από 12/03/2019 έως 14/6/2019.

Ενδιάμεσος Φορέας υλοποίησης της Δράσης είναι η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ.

Lascia un commento

Devi essere loggato per inviare un commento.
preferenze sulla privacy
Quando visitate il nostro sito web, il vostro browser può memorizzare informazioni per vari servizi, di solito sotto forma di cookie. Qui potete modificare le vostre impostazioni sulla privacy. Si ricorda che il blocco di alcuni cookie può comportare una riduzione delle funzionalità del sito web.