Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Ταξιδέψτε την επιχείρησή σας στην Αγγλία!

Σκοπός της EPIDOSIS UK είναι η ανάπτυξη της επιχείρησής σας όπου και αν βρίσκεται η έδρα σας.

 

Η Aγγλία προσφέρει ένα ευνοϊκό και πρόσφορο περιβάλλον για επιχειρηματικές ιδέες.

Το βρετανικό φορολογικό σύστημα προσφέρει πληθώρα ευνοϊκών φορολογικών διατάξεων για διαφορετικές νομικές μορφές εταιρειών, κάνοντας την ίδρυση μιας εταιρείας ακόμα πιο ελκυστική!

Σε ποιους επιχειρηματίες απευθύνεται η ίδρυση Αγγλικής εταιρείας;

 

Απευθυνόμαστε στον σύγχρονο επιχειρηματία με όραμα και φιλοδοξία που είναι έτοιμος να κάνει το επόμενο επιχειρηματικό βήμα.

 

Απευθύνεται σε εσάς που:

 • Επιθυμείτε να αυξήσετε το πελατολόγιό σaς σε ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο.
 • Θέλετε να αυξήσετε την εμπορική σας δραστηριότητα.
 • Επιλέγετε να απολαμβάνετε τα προνόμια της ευνοϊκής νομοθεσίας, του σταθερού συστήματος και της χαμηλής φορολογίας.
 • Στοχεύετε σε μια από τις μεγαλύτερες και πιο ελκυστικές αγορές.
 • Είστε αποφασισμένοι να χαρίσετε ένα μέλλον πιο δυνατό στην επιχείρηση σας.

Ευνοϊκή νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τις επιχειρήσεις

Η Aγγλική νομοθεσία ευνοεί την έναρξη ενός νέου επιχειρηματικού πλάνου στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου.

 

Άλλωστε αξίζει να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι δεν είναι τυχαίο που πολλές σημαντικές εταιρείες έχουν έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

 

Ο κορμός της οικονομίας της Αγγλίας στηρίζεται στην επιχειρηματική δράση.

Ιδρύοντας μια εταιρεία στην Αγγλία, εισέρχεστε σε ένα σύγχρονο και διεθνές επιχειρησιακό περιβάλλον που προωθεί, αναπτύσσει και προστατεύει την επιχειρηματική ιδέα, το όραμα και την εξέλιξη των εταιρειών.

Χαμηλοί συντελεστές φορολογίας

Η φορολογία στην Αγγλία είναι εξαιρετικά χαμηλή.

 

Ένα πολύ βασικό όφελος στην Αγγλία είναι οι πολύ χαμηλοί συντελεστές φορολογίας.

Συγκεκριμένα με δείκτη φορολογίας 19% και μηδενική προκαταβολή φόρου βρίσκεστε σε πλεονεκτικότερη θέση.

 

Οι μηδενικές ασφαλιστικές εισφορές και το υψηλό όριο αφορολόγητου, βοηθούν επίσης τους νεοεισαχθέντες στην αγγλική πραγματικότητα επιχειρηματίες. Τέλος, οι μηδενικές χρεώσεις ΦΠΑ για συναλλαγές εκτός Αγγλίας, την καθιστούν έναν ιδανικό προορισμό για τα επιχειρηματικά σας πλάνα.

Εύκολη διαδικασία έναρξης

εταιρείας στην Αγγλία

Η διαδικασία σύστασης εταιρείας στην Αγγλία είναι εξαιρετικά εύκολη. Αρχικά, δε θα χρειαστεί να μεταβείτε στην Αγγλία για να την προχωρήσετε. Με την EPIDOSIS UK ως εκπρόσωπο μπορείτε να κάνετε έναρξη εταιρείας στην Αγγλία απομακρυσμένα. Θα χρειαστούν κάποια έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή, τα οποία εμείς αποστέλλουμε σε αρμόδιες υπηρεσίες του Ηνωμένου Βασιλείου. Συγκεκριμένα για τη σύσταση απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Βεβαίωση έγκρισης επωνυμίας
 • Πρωτότυπα εταιρικά έγγραφα
 • Πιστοποιητικό σύστασης της εταιρείας
 • Πιστοποιητικό καταχώρησης έδρας
 • Καταστατικό εταιρείας
 • Πιστοποιητικά των μετόχων (ταυτότητα και λογαριασμό ΔΕΚΟ)

H Διαδικασία

Η πιο συνηθισμένη εταιρική μορφή στην Αγγλία είναι η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Στα αγγλικά θα το δείτε γραμμένο με τη συντομογραφία Ltd company.

Για να κάνετε σύσταση εταιρείας στο Λονδίνο ή οπουδήποτε αλλού στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν είναι απαραίτητο να μεταβείτε αυτοπροσώπως εκεί.

 • Επιλογή επωνυμίας εταιρείας
 • Εγγραφή της εταιρείας στον κυβερνητικό ιστότοπο και δήλωση έδρας
 • Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού
 • Αξιολόγηση εγγραφής ΦΠΑ
 • Εγγραφή στο μητρώο εργοδότη
 • Επιλογή καταρτισμένου λογιστή

Σε κάποιες περιπτώσεις σύστασης εταιρείας η εγγραφή ΦΠΑ, ή VAT όπως λέγεται στα αγγλικά, και η εγγραφή στο μητρώο εργοδότη δεν είναι απαραίτητες. Το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού online όμως θα σας χρειαστεί σίγουρα για τις εταιρικές σας συναλλαγές.

Πρόσβαση σε νέες αγορές

Με μια επιχείρηση στην Αγγλία αποκτάτε πρόσβαση σε καινούριες αγορές και ανοίγονται για σας νέες επιχειρηματικές δυνατότητες. Η Αγγλία είναι μια χώρα με δυνατή οικονομία και παγκόσμιο εμπορικό στίγμα.  Με μια εταιρεία στην Αγγλία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα δεδομένα και να αναπτύξετε το όραμά σας για μεγιστοποίηση της κερδοφορίας σας.

 

Πέραν όσων ήδη αναφέραμε, μια επιχείρηση στην Αγγλία προσδίδει ένα διεθνές γόητρο και μια επαυξημένη δυναμική στις επιχειρηματικές σας κινήσεις. Το επιχειρηματικό άνοιγμα και η ανάπτυξη σε μια χώρα όπως η Αγγλία, επιβεβαιώνει και αναβαθμίζει τη στρατηγική σας στον επιχειρηματικό τομέα.

Αποκτήστε παγκόσμιο γόητρο και πρόσβαση στις διεθνείς αγορές με μια εταιρεία στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο εξατομικευμένος φοροσχεδιασμός σε συνδυασμό με την άριστη γνώση της φορολογικής νομοθεσίας, σας οδηγεί στην ανάπτυξη με ακρίβεια και ασφάλεια. Σας υποστηρίζουμε σε όλα τα λογιστικά και φορολογικά ζητήματα με σαφήνεια και διαφάνεια καθώς οι διαδικασίες και οι συμβάσεις πραγματοποιούνται ή υπογράφονται στα Ελληνικά.

Η εταιρική μορφή αγγλικής LTD ιδρύεται τουλάχιστον από ένα ή και περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εθνικότητας ή χώρας δικαιοδοσίας αντίστοιχα.

Limited

Η συνήθης και πιο διαδεδομένη μορφή εταιρείας είναι η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης Limited (το Ελληνικό αντίστοιχο της Μονοπρόσωπης ΕΠΕ ή της Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε).

 

Πρόκειται για μια εταιρική δομή που επιτρέπει στους συμμετέχοντες σε αυτή να αναπτύσσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες όχι μόνο εντός της χώρας ίδρυσης αλλά και με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο. Αυτό είναι και ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα όσων επιθυμούν να ιδρύσουν μια εταιρεία στην Αγγλία – Ηνωμένο Βασίλειο καθώς η νέα εταιρεία θα έχει αξιοπιστία , διεθνές προφίλ και επαγγελματική εικόνα.

Ο διευθυντής (εκπρόσωπος) μπορεί να είναι ταυτόχρονα και μέτοχος (μονοπρόσωπη ΕΠΕ).

Το βρετανικό φορολογικό δίκαιο ως προς το συγκεκριμένο τύπο εταιρείας παρέχει πληθώρα ευνοϊκών φορολογικών διατάξεων, γεγονός που καθιστά την ίδρυσή της εξαιρετικά ελκυστική.

Με την Epidosis UK δεν έχετε μόνο ένα λογιστή αλλά ένα σύμβουλο και συνοδοιπόρο προς την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Είμαστε δίπλα σας σε κάθε σας βήμα για να σας παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη σε οτιδήποτε αφορά τη φορολογική και λογιστική διαχείριση στο Ηνωμένο Βασίλειο με σκοπό να σας καθοδηγούμε σταθερά προς την ανάπτυξη και την κερδοφορία.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Newsletter

Υπ. Εσωτερικών: Ειδικές άδειες στο Δημόσιο για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος στις Ευρωεκλογές

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/255/οικ.9685/2024, με τίτλο: «Μη αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών και χορήγησης κανονικών αδειών ενόψει των Ευρωεκλογών –Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος».   Με