Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Η EpidosisBG επίσημο μέλος του ΕλληνοΒουλγαρικού επιμελητηρίου

Η EpidosisBG θέλοντας να διασφαλίσει την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των υπηρεσιών της που προσφέρει, έχει εγγραφεί ως επίσημο μέλος του ΕλληνοΒουλγαρικού επιμελητηρίου.

ΤΟ ΕΒΕΒΕ έχει αναγνωριστεί και λειτουργεί σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 1791/23-03-2004. Δραστηριοποιείται ως ανεξάρτητος φορέας, μη κερδοσκοπικός, υπό καθεστώς ιδιωτικού δικαίου.

Σκοπός του επιμελητηρίου είναι η προώθηση και ανάπτυξη των εμπορικών, οικονομικών επιχειρηματικών και πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας αναπτύσσοντας δραστηριότητες συναφείς με τα ανωτέρω αντικείμενα.

Το ΕΒΕΒΕ έχει ήδη αναπτύξει άριστες σχέσεις με Αρχές, Υπουργεία, Οργανώσεις , Ινστιτούτα και Επιμελητήρια και στις δυο χώρες έτσι ώστε να καταστεί ένας αξιόπιστος μηχανισμός προώθησης του διμερούς εμπορίου και επενδύσεων προσφέρoντας στα μέλη του και σε τρίτους αξιόπιστες υπηρεσίες.

ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αγίας Θεοδώρας 1, Τ.Κ. 54623, Θεσσαλονίκη

Τηλ. +30 2310 280490 Fax. +30 2310 253835

email: hbccing@gmail.com

website: hbccing.com

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς:

Accounting

Noμικές Υπηρεσίες

H Φιλοσοφία μας Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών συννυφασμένες με τις ιδιαιτερότητες της κάθε υπόθεσης, χτίζοντας σχέση εμπιστοσύνης με τους εντολείς μας. Με εξειδικευμένη νομική