Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Τo Υπουργικό συμβούλιο της Βουλγαρίας διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τους Νέους Επιχειρηματίες

Η Βουλγαρική κυβέρνηση έλαβε μέτρα για να διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση στους νέους ανθρώπους που επιθυμούν να ξεκινήσουν νέες επιχειρήσεις.

Η κυβέρνηση ενέκρινε χθες σε τακτική συνεδρίαση της, αλλαγές στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για το επιχειρησιακό πρόγραμμα 2014-2020, οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της πρόσβασης για χρηματοδότηση στους νέους οι οποίοι ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Αυτό θα επιτευχθεί με την προσθήκη ενός επιπλέον χρηματοδοτικού μέσου, στο πλαίσιο της «Πρωτοβουλίας Απασχόλησης των Νέων», όπως ενημερώνει η υπηρεσία Τύπου της κυβέρνησης.

Η μακροπρόθεσμη εφαρμογή του αναμένεται να αυξήσει τον αριθμό των νέων θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν στις νεοσύστατες επιχειρήσεις καθώς και να προσελκύσει επιπρόσθετους χρηματοδοτικούς πόρους.

Με τις αλλαγές στο πρόγραμμα, η εταιρεία “Manager of financial instruments in Bulgaria fund” περιλαμβάνεται στον κατάλογο των πιθανών δικαιούχων. Η κρατική αυτή εταιρεία ιδρύθηκε με σκοπό να διαχειριστεί τα χρηματοδοτικά μέσα που διατίθενται στο πλαίσιο όλων των επιχειρησιακών προγραμμάτων στη Βουλγαρία. Οι αλλαγές προβλέπουν επίσης την ένταξη του Εθνικού Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΝΟΙ) στον κατάλογο των πιθανών δικαιούχων. Η συμπερίληψη του NOI δικαιολογείται με την επικείμενη μεταρρύθμιση που στοχεύει στη βελτίωση της τεχνογνωσίας και τη δυνατότητα εργασίας ατόμων με ειδικές ανάγκες σε ηλικία εργασίας.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

10 Q&A για τις Βουλγαρικές Εταιρίες

1. Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μίας Βουλγαρικής έναντι μίας Ελληνικής Εταιρείας; Μία βουλγαρική εταιρεία εξασφαλίζει στον μέτοχο το 90%  των καθαρών κερδών να διανεμηθεί ως

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς: