Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

H συντριπτική πλειοψηφία των μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων στη Βουλγαρία έχουν ξαναρχίσει τις δραστηριότητές τους

Σχεδόν το 90% των μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων που πλήττονται από την κρίση Covid-19 έχουν ξαναρχίσει πλήρως ή εν μέρει την πρώτη εβδομάδα μετά την άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Αυτό αποδεικνύεται από τα δεδομένα από την παρακολούθηση της Συνομοσπονδίας των Ανεξάρτητων Ενώσεων Εμπορίου της Βουλγαρίας (CITUB) πάνω από 100 εταιρειών σε ολόκληρη τη χώρα, ανακοίνωσε ο εθνικός γραμματέας του Οργανισμού Todor Kapitanov.

Κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, τα τρία τέταρτα των ελεγχόμενων εταιρειών έβαλαν τους εργαζομένους τους σε άδεια μετ ‘αποδοχών, περίπου το 25 τοις εκατό σε άδεια άνευ αποδοχών και μόλις πάνω από το 10 τοις εκατό κατέφυγαν σε απολύσεις.

Πηγή: novinite.com

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

«Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων Νέων & Υπό Σύσταση Μεγάλων Επιχειρήσεων

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027 η εν λόγω δράση συνολικού ύψους

Blog

«Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων Υφιστάμενων Μεγάλων Επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027, η εν λόγω δράση συνολικού