Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Βουλγαρία: Νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με στόχο τις μεσαίες εταιρείες

Οι κρατικές αρχές της Βουλγαρίας ανακοίνωσαν ένα νέο καθεστώς επιχορηγήσεων επιχειρήσεων με στόχο τις μεγαλύτερες εταιρείες.

Το ελάχιστο ποσό των επιχορηγήσεων θα είναι 30.000 BGN (15.000 EUR) και το μέγιστο – 100.000 BGN. (51 χιλιάδες ευρώ). Το ποσό θα είναι 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών της εταιρείας για το 2019.

Συνολικά, 156 εκατομμύρια BGN (80 εκατομμύρια ευρώ) έχουν διατεθεί βάσει του μέτρου. Τα κεφάλαια διατέθηκαν από τον προϋπολογισμό του επιχειρησιακού προγράμματος Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα.

Η βοήθεια απευθύνεται σε εταιρείες που δεν έχουν λάβει άλλη μορφή κρατικής στήριξης για να διατηρήσουν το προσωπικό τους εν μέσω της κρίσης Covid-19.

Πηγή: novinite.com

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς:

Accounting

Noμικές Υπηρεσίες

H Φιλοσοφία μας Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών συννυφασμένες με τις ιδιαιτερότητες της κάθε υπόθεσης, χτίζοντας σχέση εμπιστοσύνης με τους εντολείς μας. Με εξειδικευμένη νομική