Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Επιδοτούμενα προγράμματα Ε.Ε.

Επιδοτούμενα προγράμματα

Η Epidosis – Business Consultants με την έντονη παρουσία της στην Βουλγαρία και την παροχή επενδυτικών ευκαιριών σε ελληνικές επιχειρήσεις που τόλμησαν να κάνουν άλμα σε νέες αγορές βρίσκεται κοντά σας και στις νέες επιδοτήσεις που παρέχονται σε επιχειρήσεις με έδρα στην Βουλγαρία ή στις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται τώρα να ιδρύσουν επιχείρηση στην Βουλγαρία και να ενισχυθούν από κοινοτικά κονδύλια.

Η Βουλγαρία μπαίνοντας στη Νέα Προγραμματική Περίοδο του ΕΣΠΑ για το 2014-20, έχει εξασφαλίσει από την Ε.Ε. μεγάλα κονδύλια για τις νεοσύστατες και τις υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την πλήρη ενημέρωση, συλλογή δικαιολογητικών, υποβολή, διαχείριση και παρακολούθηση του φακέλου του επενδυτικού προγράμματος που θα επιλέξετε και ταιριάζει στα μέτρα της επιχείρησης σας.

Παρακαλώ καλέστε μας ή στείλτε μας e-mail για να διερευνήσουμε τις ανάγκες σας και να σας ενημερώσουμε ποιο πρόγραμμα θα μπορούσε να σας ενδιαφέρει.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

«Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων Νέων & Υπό Σύσταση Μεγάλων Επιχειρήσεων

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027 η εν λόγω δράση συνολικού ύψους

Blog

«Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων Υφιστάμενων Μεγάλων Επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027, η εν λόγω δράση συνολικού