Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Βουλγαρική Εταιρεία στην Ελλάδα – Υποκατάστημα Αλλοδαπής με Ελληνικό ΑΦΜ

Βουλγαρική Εταιρεία στην Ελλάδα

Η εταιρεία Epidosis πρωτοπορεί και σας προτείνει να δημιουργήσετε ένα Υποκατάστημα της Αλλοδαπής στην Ελλάδα για την Βουλγαρική εταιρεία σας!

Εάν λοιπόν έχετε εταιρεία στη Βουλγαρία μπορούμε να αναλάβουμε την ίδρυση Υποκαταστήματος στην χώρα μας και να αποκομίσετε ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ οφέλη – πλεονεκτήματα.

 • Μηδενικές Εισφορές στο ΕΦΚΑ ανεξαρτήτως ύψους εισοδήματος για το Νόμιμο Εκπρόσωπο καθώς και για όλους τους ιδιοκτήτες της εταιρείας.
 • Απαλλαγή από την Διανομή Μερισμάτων στην Ελλάδα (όπου ο συντελεστής είναι 10% στα Νομικά Πρόσωπα) και επαναπατρισμό κεφαλαίων στην Μητρική εταιρεία στο εξωτερικό (Βουλγαρία).
 • Νόμιμος Εκπρόσωπος (αντί Διαχειριστή) με δυνατότητα να οριστεί οποιοδήποτε άτομο με Ελληνικό ΑΦΜ χωρίς να επηρεάζει την εταιρεία, εάν είχε από άλλες δραστηριότητες (προγενέστερα) οφειλές σε Εφορία, Ασφαλιστικά Ταμεία και Τράπεζες.
 • Επιβολή Φόρου Εισοδήματος 28% στην Ελλάδα, αλλά με ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ καθώς υποβάλει Ενοποιημένο Ισολογισμό με το Κεντρικό, οπότε “ελαφρύνεται” ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ η καθαρή θέση του.
 • Δυνατότητα δρομολόγησης Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών (χωρίς ΦΠΑ) μέσω της Μητρικής εταιρείας στην Βουλγαρία.
 • Ταμειακά Διαθέσιμα που συνδιαμορφώνονται από κοινού με το Κεντρικό στην Αλλοδαπή και δίνουν την ευελιξία μεταφορά κεφαλαίων και εσωτερικού δανεισμού

Στα υπόλοιπα θέματα, το Υποκατάστημα της Αλλοδαπής έχει στην χώρα μας:

 • Κανονικό ΦΠΑ
 • Διαθέτει Ελληνικό ΑΦΜ και υπάγεται στην ΔΟΥ Ανώνυμων Εταιρειών
 • Φορολογική Ταμειακή Μηχανή ή Φορολογικό Μηχανισμό
 • Τηρεί Διπλογραφικά Βιβλία (Γ´ Κατηγορίας)
 • Απασχολεί προσωπικό με Ασφάλιση ΙΚΑ
 • Μισθώνει εγκαταστάσεις στην χώρα μας (κατάστημα, γραφείο, παραγωγική μονάδα, αποθήκη κλπ)
 • Μπορεί να έχει ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΚΑΔ)
 • Και γενικά συμπεριφέρεται και αντιμετωπίζεται (στα υπόλοιπα θέματα) όπως οι Ελληνικές εταιρείες

Καλέστε άμεσα στα γραφεία της εταιρείας μας (Θεσσαλονίκη και Αθήνα) και κλείστε μια συνάντηση για φοροσχεδιασμό με τα έμπειρα στελέχη μας.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

Επέκταση Επιδόματος Μητρότητας: Τι Σημαίνει για τις Εργαζόμενες Μητέρες

Η πρόσφατη ανακοίνωση της κυβέρνησης για την επέκταση του επιδόματος μητρότητας σε νέες κατηγορίες εργαζόμενων μητέρων σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή. Με αναδρομική ισχύ από τον