Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Tax Resident of Bulgaria: Τι κερδίζω εάν γίνω Φορολογικός κάτοικος Βουλγαρίας;

Φορολογικός κάτοικος Βουλγαρίας

Η ίδρυση εταιρείας στην Βουλγαρία αποτελεί μία στρατηγική στόχευση στον μεγαλύτερο αλλά και σταθερότερο φορολογικό παράδεισο της Ευρώπης. Η φορολογία παραμένει σταθερά 10% σε όλα τα κέρδη + 5% στα διανεμόμενα μερίσματα.

Όσον αφορά τα κέρδη της εταιρείας, επειδή είναι εγκατεστημένη στην Βουλγαρία, τον πρώτο και τελευταίο λόγο στην φορολόγηση τους έχει μόνο το βουλγαρικό κράτος. Στα μερίσματα όμως, που προκύπτουν, εκτός από την επιβάρυνση που θα έχετε με 5% στη Βουλγαρία, εάν δεν είστε φορολογικός κάτοικος Βουλγαρίας, θα πρέπει να τα επαναπατρίσετε στην χώρα στην οποία υποβάλλεται φορολογική δήλωση και έχετε την υπηκοότητα σας (πχ Ελλάδα).

Συνεπώς, το ελληνικό κράτος προσδοκά ότι στον επαναπατρισμό των κεφαλαίων, που έχετε αποκτήσει από μερίσματα με την συμμετοχή σας σε εταιρείες της αλλοδαπής (βλ. Βουλγαρία), θα αποκομίσει τον φόρο επαναπατρισμού (10% εάν αφαιρέσουμε τον φόρο που καταβλήθηκε στο εξωτερικό) και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Η εταιρεία Epidosis εξειδικεύεται στον Φοροσχεδιασμό για την επιτυχή καταχώρηση σας ως φορολογικό κάτοικο Βουλγαρίας έτσι ώστε όλες οι φορολογικές επιβαρύνσεις σας να ξεκινούν και να τελειώνουν εντός Βουλγαρίας, χωρίς να επαναπατρίζεται διανεμόμενα κέρδη στην Ελλάδα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να γίνετε μόνιμος κάτοικος Βουλγαρίας που σημαίνει ότι 185 μέρες το χρόνο για προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους μένετε στην Βουλγαρία -έχετε την κατοικία σας, πληρώνετε τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, πραγματοποιείτε τις δαπάνες διαβίωσης- και γενικά έχετε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία ώστε αυτά να ευσταθούν σε τυχόν έλεγχο από τις ελληνικές φορολογικές αρχές.

Η παραπάνω διαδικασία μάλιστα πιστοποιείται από την κάρτα παραμονής και εργασίας Ευρωπαίου Πολίτη, η οποία και εκδίδεται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές της Βουλγαρίας. Για την έκδοση της παραπάνω κάρτας η εταιρεία Epidosis προτείνει ειδικό Φοροσχεδιασμό έτσι ώστε να μην διαβάλλεται η εγκυρότητα και η νομιμότητα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε για να εκδοθεί η παραπάνω κάρτα.

Όμως εάν σταματήσετε σε αυτό το σημείο, δηλαδή στην έκδοση της κάρτας, δεν θα είναι ολοκληρωμένη η διαδικασία που απαιτείται καθώς το αμέσως επόμενο στάδιο είναι να γίνεται φορολογικός κάτοικος εξωτερικού (Tax Resident of Bulgaria) και να δηλωθείτε στην Ελλάδα στην ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού.

Στην εταιρεία μας εξειδικευόμαστε στην σύνταξη του φακέλου έτσι ώστε με τη σφραγίδα του ελληνικού κράτους να υπάρχει ατράνταχτη απόδειξη, ότι η φορολόγηση σας γίνεται εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό. Προγραμματίστε σήμερα μια συνάντηση στα γραφεία μας σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Sofia ή Petrich και ενημερωθείτε για όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να λειτουργήσετε νόμιμα την εταιρεία σας στη Βουλγαρία.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Blog

Βρείτε την Ιδανική Ενεργειακή Λύση με τον Προσωπικό σας Ενεργειακό Σύμβουλο από την EPIDOSIS

Η EPIDOSIS, μέσω των Power Teams, προσφέρει εξατομικευμένες ενεργειακές λύσεις για την επιχείρησή σας. Ο προσωπικός σας ενεργειακός σύμβουλος λύνει τον γρίφο της καταλληλότερης και

Blog

Σχεδιάστε το Μέλλον της Επιχείρησής σας με την EPIDOSIS: Νομική Κάλυψη για Εργαζομένους την Έκτη Ημέρα

Η νέα νομοθεσία για την απασχόληση την έκτη ημέρα της εβδομάδας εισάγει σημαντικές αλλαγές για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πενθήμερη ή εξαήμερη εργασία. Αυτές οι