Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ)

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ) είναι ένα φορητό έγγραφο που αποδεικνύει τα δικαιώματά σας για τη λήψη της αναγκαίας υγειονομικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια της προσωρινής σας διαμονής στο εξωτερικό, δηλαδή σε άλλη χώρα από αυτή στην οποία κατοικείτε. Δικαίωμα στην ΕΚΑΑ έχει κάθε άτομο που καλύπτεται από ένα εκ του νόμου προβλεπόμενο σύστημα ασφάλισης υγείας σε μία από τις χώρες της ΕΕ, στη Νορβηγία, το Λιχτενστάιν, την Ισλανδία ή την Ελβετία.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

10 Q&A για τις Βουλγαρικές Εταιρίες

1. Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μίας Βουλγαρικής έναντι μίας Ελληνικής Εταιρείας; Μία βουλγαρική εταιρεία εξασφαλίζει στον μέτοχο το 90%  των καθαρών κερδών να διανεμηθεί ως

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς: