Υπηρεσίες  -  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

Υπηρεσίες

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

Η μεταφοράς της έδρας σας σε χώρες που ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα όπως η Πολωνία, η Βουλγαρία και η Κύπρος και η διατήρηση υποκαταστήματος στην Ελλάδα θα σας εξασφαλίσει σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα έναντι των υπόλοιπων ημεδαπών εταιρειών καθώς θα μπορείτε να αποκομίσετε όλες τις φορολογικές διευκολύνσεις που επικρατούν στις χώρες αυτές χωρίς να διακόψετε την δραστηριότητα σας εντός συνόρων.

img01
Υποκατάστημα Αλλοδαπής
Epidosis

Μια νέα αποδοτική μορφή εταιρείας

Το υποκατάστημα αλλοδαπής αποτελεί μια επιπλέον εταιρική μορφή η οποία σας επιτρέπει να αποκτήσετε ευκολότερη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές με τα όσα σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα συνεπάγονται απολαμβάνοντας παράλληλα όλα τα οφέλη από την αδιάκοπη επιχειρηματική δραστηριότητά σας στην Ελλάδα.

Epidosis

Πλήρης εξειδίκευση στους φορολογικούς προνομιακούς προορισμούς

Η μεγάλη εμπειρία και χρόνια ενασχόληση με τα φορολογικά καθεστώτα της Πολωνίας, Κύπρου, Βουλγαρίας και Ελλάδας μας επιτρέπει να προσφέρουμε ένα μεγάλο εύρος βασικών και συμπληρωματικών υπηρεσιών για τις συγκεκριμένες χώρες. Παράλληλα, ο εξατομικευμένος φοροσχεδιασμός που θα εκτελέσουμε αποκλειστικά για την εταιρεία σας θα μεγιστοποιήσει το κέρδος σας και θα δημιουργήσει μια λειτουργική, επωφελή και βιώσιμη ευρωπαϊκή εταιρεία.

Epidosis
Μια καινοτόμα μορφή εταιρείας που θα αποφέρει ανταγωνιστικά φορολογικά πλεονεκτήματα και άμεση πρόσβαση στις διεθνείς αγορές!

Η τεχνογνωσία που διαθέτουμε θα σας καθοδηγήσει στην επιλογή της κατάλληλης αγοράς μέσω της οποίας η εταιρεία σας θα αποκτήσει ένα παγκόσμιο προφίλ και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Πολύ απλά, η συγκεκριμένη επιχειρηματική στρατηγική σας επιτρέπει να αξιοποιήσετε όλα τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Φορολογική και Ασφαλιστική Νομοθεσία.

Epidosis
Πλεονεκτήματα Διατήρησης Υποκαταστήματος Αλλοδαπής στην Ελλάδα
  • Μηδενικές εισφορές ΕΦΚΑ στην Ελλάδα ανεξαρτήτως του ύψους εισοδήματος τόσο για το νόμιμο εκπρόσωπο όσο και τους ιδιοκτήτες της εταιρείας
  • Απαλλαγή από την διανομή μερισμάτων στην Ελλάδα και δυνατότητα επαναπατρισμού κεφαλαίων στην μητρική εταιρία στο εξωτερικό
  • Δυνατότητα ορισμού ως νόμιμο εκπρόσωπο οποιουδήποτε ατόμου διαθέτει ελληνικό ΑΦΜ, χωρίς να επηρεάζεται η εταιρεία από την προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα του
  • Υποβολή ενοποιημένου ισολογισμού στην χώρα που βρίσκεται η νόμιμη έδρα της επιχείρησης και εξασφάλιση ιδιαίτερης μεταχείρισης στην φορολόγηση εντός συνόρων
  • Δρομολόγηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών μέσω της έδρας της εταιρείας στο εξωτερικό αλλά και του υποκαταστήματος στην Ελλάδα με απαλλαγή από το ΦΠΑ
  • Συνδιαμόρφωση των ταμειακών διαθέσιμων μεταξύ του κεντρικού καταστήματος στο εξωτερικό και του υποκαταστήματος στην Ελλάδα από κοινού με αποτέλεσμα την ευκολότερη μετακίνηση κεφαλαίων και την μεγαλύτερη ευελιξία σε εσωτερικό δανεισμό
  • Το υποκατάστημα αλλοδαπής διαθέτει ελληνικό ΑΦΜ και υπάγεται κανονικά στην ΔΟΥ Ανώνυμων Εταιρειών
Epidosis

Επικοινωνήστε άμεσα με έναν εκπρόσωπο της Epidosis και λάβετε εξατομικευμένη συμβουλευτική και λογιστικό φοροσχεδιασμό για την επιχείρηση σας.

Created by   

MENU