Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Ταμείο Βουλγαρικής Εταιρείας

Ταμείο Βουλγαρικής Εταιρείας

Μια σύσταση εταιρείας στην Βουλγαρία έχει εύκολα και δύσκολα σημεία που αξίζει όμως να τα προσέξουμε και να τα αναλύσουμε.

Καταστατικά, μια ΕΠΕ (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης) στη Βουλγαρία (OOD ή EOOD) υπόκεινται σε έλεγχο Ταμειακών Διαθεσίμων. Πολλοί επιχειρηματίες, αντιλαμβανόμενοι εσφαλμένα την έννοια του Ταμείου της εταιρείας τους, προβαίνουν σε αναλήψεις χρημάτων απ’ τον λογαριασμό όψεως της εταιρείας τους (είτε στο ταμείο της τράπεζας είτε στο ATM), για προσωπική τους χρήση και εξυπηρετώντας ΜΟΝΟ τις ατομικές τους ανάγκες. Έτσι, δημιουργούν μια “τρύπα” στα λογιστικά τους βιβλία και στο ταμείο της εταιρείας τους, καθώς η αυθαίρετη και χωρίς αιτιολογία ανάληψη μετρητών, επιφέρει ποινές και σωρεία φορολογικών παραβάσεων.

Η φορολόγηση εταιρικών κερδών στη Βουλγαρία, γίνεται με συντελεστή 10% (Flat Tax) και η Διανομή Μερισμάτων στους εταίρους με συντελεστή 5%. Εδώ ακριβώς είναι η πηγή του προβλήματος, καθώς εάν έχετε προβεί σε ανάληψη μετρητών απ’ το ταμείο της εταιρείας, θα πρέπει να πληρώσετε τον φόρο διανομής μερισμάτων (5%) ειδάλλως σε τυχόν έλεγχο Ταμειακών Διαθεσίμων απ’ το Υπουργείο Οικονομικών της Βουλγαρίας, επιφέρει ποινή και θα πρέπει να πληρώσετε 20% τον Φόρο Διανομής Μερισμάτων! Αλλά το πρόβλημα για τους μη Φορολογικούς Κατοίκους Εξωτερικού (BG) συνεχίζεται και αυτή η “ξαφνική και υποχρεωτική” διανομή μερισμάτων επιφέρει περαιτέρω φορολογικές επιβαρύνσεις στην Ελλάδα, όπου είστε Φορολογικοί Κάτοικοι (δεν ανήκετε δηλαδή στην ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού). Θα πρέπει λοιπόν να επαναπατρίσετε τα Μερίσματα απ’ την Αλλοδαπή Εταιρεία και να πληρώσετε +10% Φόρο Επαναπατρισμού Μερισμάτων + Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης (σε κλίμακα) πχ +4% οπότε αγγίζετε αθροιστικά την διπλή φορολόγηση (Double Tax), δηλαδή στο παράδειγμα μας:

  • 10% Εταιρικός Φόρος BG
  • 5% Φόρος Διανομής Μερισμάτων BG
  • 10% Φόρο Επαναπατρισμού στην Ελλάδα
  • 4% Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης

Στο τέλος της ημέρας δηλαδή, συνολικά 29% (Double Tax)

Καλέστε άμεσα στα γραφεία της εταιρείας μας (Θεσσαλονίκη και Αθήνα) και κλείστε μια συνάντηση για φοροσχεδιασμό με τα έμπειρα στελέχη μας.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

10 Q&A για τις Βουλγαρικές Εταιρίες

1. Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μίας Βουλγαρικής έναντι μίας Ελληνικής Εταιρείας; Μία βουλγαρική εταιρεία εξασφαλίζει στον μέτοχο το 90%  των καθαρών κερδών να διανεμηθεί ως

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς: