Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και έκδοση δανειακών συμβάσεων από Ευρωπαϊκές Τράπεζες

Στόχος της Epidosis είναι να παρέχει Συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε εταιρείες από την Ελλάδα, που δραστηριοποιούνται σε όλο τον κόσμο.

Σε αυτό το πλαίσιο έχει αναπτύξει ένα δίκτυο συνεργατών στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβαση σε τραπεζικά προϊόντα στους επαγγελματίες που επιθυμούν να επεκτείνουν ή να μεταφέρουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα εκτός Ελλάδος.

Η Epidosis δια των συνεργατών της δύναται να προτείνει πελάτες της για το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών (introducer) σε Τράπεζες της Ε.Ε και άλλες εκτός αυτής. Συνεργάζεται με τις πρώτες 10 Ευρωπαϊκές Τράπεζες καθώς και με τις CRAMERBANK CH, RCBBANKLOUXEMBOURG, USBBANKCY,BANKOFCYPRUS, HELLENICBANKCY, SREDERSUASSON.ZELAND, HSBCLondon, BarclaysUK, INGLuxembourg, EFGLondon, UNICREDITBG και άλλες.

Επίσης, με τη συνεργασία του δικτύου είναι σε θέση να προετοιμάσει και να δρομολογήσει Επενδυτικά Projects και να μεσολαβήσει για την έκδοση δανειακών συμβάσεων με τις Ευρωπαϊκές Τράπεζες.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς:

Accounting

Noμικές Υπηρεσίες

H Φιλοσοφία μας Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών συννυφασμένες με τις ιδιαιτερότητες της κάθε υπόθεσης, χτίζοντας σχέση εμπιστοσύνης με τους εντολείς μας. Με εξειδικευμένη νομική