Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Ready Made Companies (RMC) στην Βουλγαρία – Τι είναι;

Ready Made Companies

Γιατί να ιδρύσετε μια εταιρεία στη Βουλγαρία και ποια είναι τα οικονομικά οφέλη και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα; Γνωρίζατε ότι μπορείτε να αποκτήσετε άμεσα μια νόμιμη εταιρεία έτοιμη να εκτελέσει κάθε εμπορική δραστηριότητα σε μία μόλις ημέρα; Η Epidosis θέλοντας να συμβάλει στην ταχύτητα και αξιοπιστία του “επιχειρείν” στο εξωτερικό, σας δίνει την δυνατότητα να αποκτήσετε μια εταιρεία έτοιμη για εμπορική αξιοποίηση στη Βουλγαρία και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι Ready Made Companies έχουν συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον στον επιχειρηματικό κόσμο, για τον λόγο ότι προσφέρουν μια σειρά από πλεονεκτήματα τα οποία ενδεικτικά παραθέτουμε παρακάτω.

Πλεονεκτήματα και οφέλη απόκτησης μια έτοιμης εταιρείας στη Βουλγαρία

Οι Ready Made Companies έχουν συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον στον επιχειρηματικό κόσμο, για τον λόγο ότι προσφέρουν μια σειρά από πλεονεκτήματα τα οποία ενδεικτικά παραθέτουμε παρακάτω.

  • Διαθέτουν οικονομικά στοιχεία (κύκλο εργασιών & κέρδη) στον ισολογισμό τους, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την χορήγηση δανείων από πολυεθνικές τράπεζες, προγράμματα leasing για εταιρικά οχήματα, μηχανήματα και εξοπλισμό όπως και πιστώσεις από προμηθευτές της Ελλάδας και του εξωτερικού. Συμπληρωματικά να αναφέρουμε ότι με τον κατάλληλο σχεδιασμό, μπορούν να συμμετάσχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ στην Βουλγαρία.
  • Διαθέτουν μια διαδρομή (ιστορικό) 2-3 ετών που είναι απαραίτητη για συμμετοχή στις παραπάνω δράσεις, καθώς ενδυναμώνει την επαγγελματική εμπειρία.
  • Οι Ready Made Companies είναι πλήρως ενταγμένες μέσα στο VIES και έχουν δυνατότητα έκδοσης και λήψης παραστατικών εντός της Ευρωζώνης χωρίς ΦΠΑ (0%).
  • Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα των έτοιμων εταιρειών είναι το γεγονός ότι διαθέτουν τελωνειακό αριθμό – EORI και μπορούν να πραγματοποιήσουν συναλλαγές με Τρίτες Χώρες (Αμερική, Κίνα κτλ.).
  • Κατά την μεταβίβαση της εταιρείας σε συμβολαιογράφο, η Epidosis σας χορηγεί με πιστοποιητικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας καθώς και όλα τα Πιστοποιητικά από το Εμπορικό Μητρώο. Οι εταιρείες αυτές έχουν συσταθεί το τελευταίο δίμηνο πριν την πώληση τους σε εσάς, με στόχο την μεταπώληση και δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία εμπορική συναλλαγή (μηδενικά οικονομικά στοιχεία και καρτέλες).
  • Διαθέτουν ήδη κατά την μεταβίβαση εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό (Όψεως) σε δυο νομίσματα (EUR και BGN) καθώς και κωδικούς E-Banking, ο οποίος σας μεταβιβάζεται σε μια μόλις ημέρα.
  • Οι έτοιμες βουλγάρικες εταιρείες είναι άμεσα διαθέσιμες (σε ετοιμότητα να τιμολογήσουν και να τιμολογηθούν παγκοσμίως) και απαιτείται μόνο μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων από την Epidosis στο νέο ιδιοκτήτη (η οποία ολοκληρώνεται σε 1 μόνο ημέρα) ώστε να μπορέσετε να την αξιοποιήσετε εμπορικά.
  • Στόχος αγοράζοντας μία τέτοια εταιρεία, είναι η σύναψη εμπορικών συμφωνιών με προμηθευτές του εξωτερικού, παγκόσμιες συνεργασίες, αποκλειστικές αντιπροσωπείες σε αγαθά και υπηρεσίες, οι οποίες πραγματοποιούνται με ταχύτητα και ασφάλεια, καθιστώντας τις έτοιμες εταιρείες κυρίαρχες στην άσκηση του επιχειρείν.

Η εταιρεία Epidosis με λογιστική γνώση και αξιοπιστία, μπορεί να εγγυηθεί την ομαλή μεταβίβαση μιας υφιστάμενης εταιρείας σε νέο ιδιοκτήτη, καθώς εξασφαλίζει την πλήρη εκκαθάριση της μεταβιβαζόμενης εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις Ready Made Companies μην διστάσετε να επικοινωνήσετε την Epidosis και να κλείσετε ένα δωρεάν ραντεβού.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

10 Q&A για τις Βουλγαρικές Εταιρίες

1. Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μίας Βουλγαρικής έναντι μίας Ελληνικής Εταιρείας; Μία βουλγαρική εταιρεία εξασφαλίζει στον μέτοχο το 90%  των καθαρών κερδών να διανεμηθεί ως

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς: