Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Πράσινη παραγωγική επένδυση που αφορά όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Η εταιρεία Epidosis σας ενημερώνει ότι προκηρύχθηκε η δράση πράσινη παραγωγική επένδυση που αφορά όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με πόρους του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και θα διατεθούν συνολικά 350.000.000€ στους τελικούς δικαιούχους. Ενθαρρύνει μικρά επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή και παρεχομένων υπηρεσιών και σε ενέργειες που αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης  καθαρών πηγών 

Οι επιλέξιμοι κωδικοί αριθμοί δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), θα οριστούν στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης, αλλά οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι ακόλουθες

 • Οι επιχειρήσεις να έχουν τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης
 • Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την υποβολή της αίτησης
 • Να απασχολούν τουλάχιστον δύο άτομα προσωπικού πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 350.000.000€ και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000 € έως και 200.000 €

Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν  μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες

Τα ποσοστά της ενίσχυσης δύναται να καλύψουν και το 50%  της επένδυσης υπό προϋποθέσεις

Επιλέξιμες δαπάνες ορίζονται στις παρακάτω κατηγορίες

 1. Κτίρια – εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 2. Μηχανήματα – εξοπλισμός επιχείρησης 
 3. Εξοπλισμός GREEN
 4. Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών
 5. Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασίας – ετικέτας – Branding
 6. Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας
 7. Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 8. Τεχνικές μελέτες – συμβουλευτικές υπηρεσίες
 9. Μεταφορικά μέσα – GREEN – υποχρεωτικά ηλεκτρικά
 10. Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων
 11. Έμμεσες δαπάνες

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

Καλέστε άμεσα στα γραφεία της εταιρείας μας στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη με σκοπό να κλείσετε μία συνάντηση για αξιολόγηση της δική σας περίπτωσης υπαγωγής της επιχείρησης σας στην επιδοτούμενη δράση του ΕΣΠΑ. Εξειδικευμένος σύμβουλος ΕΣΠΑ της επιχείρησης μας θα αναλύσει χωρίς καμία δέσμευση, τα δεδομένα της επιχείρησή σας και θα προβούμε σε έλεγχο επιλεξιμότητας και προ βαθμολόγησης του φακέλου σας

Η δράση αναμένεται να προκηρυχθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα όπου και θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων

 

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

Επέκταση Επιδόματος Μητρότητας: Τι Σημαίνει για τις Εργαζόμενες Μητέρες

Η πρόσφατη ανακοίνωση της κυβέρνησης για την επέκταση του επιδόματος μητρότητας σε νέες κατηγορίες εργαζόμενων μητέρων σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή. Με αναδρομική ισχύ από τον