Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Πολύ καλό για να ΜΗΝ είναι αληθινό! Υποκατάστημα στην Ελλάδα με έδρα στη Βουλγαρία: Πώς εφαρμόζεται;

Υποκατάστημα στην Ελλάδα

Το συγκεκριμένο εταιρικό σχήμα εφαρμόζεται ολοένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Χιλιάδες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στο δευτερογενή τομέα, το χονδρεμπόριο και στους κλάδους των εισαγωγών-εξαγωγών, έχουν καταφέρει με επιτυχία να αναπτυχθούν στο ευρωπαϊκό πλαίσιο Ελλάδας-Βουλγαρίας.

Παρά τα όσα λέγονται κατά καιρούς, είναι ένα απόλυτα νόμιμο εταιρικό σχήμα, εφόσον δεν στοχεύει στη φοροδιαφυγή και πληρούνται οι διεθνείς προϋποθέσεις. Η Ευρωπαϊκή Φορολογική και Ασφαλιστική Νομοθεσία προστατεύει και ευνοεί την ενδοκοινοτική επιχειρηματικότητα.

Η επιτυχία αυτού του σχήματος έγκειται στην πραγματική αύξηση της συνολικής κερδοφορίας της επιχείρησης. Η εμπειρία στην συνδυαστική εφαρμογή της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας Ευρώπης-Ελλάδας – Βουλγαρίας επιτρέπει τον καλύτερο φοροσχεδιασμό. Έτσι, με την κατάλληλη διαχείριση, μειώνεται η φορολογητέα ύλη στην Ελλάδα, αντιστρέφοντας την αναλογία κέρδους-εισφορών σε σχέση με τα σημερινά ελληνικά δεδομένα.

Σε αυτό το σύστημα, για τη μητρική εταιρεία στη Βουλγαρία ισχύει:

 • 10% Φόρος στα Κέρδη
 • 5% Φόρος στην Διανομή Μερισμάτων
 • 20% ΦΠΑ στις συναλλαγές εντός Βουλγαρίας
 • 0% ΦΠΑ στις συναλλαγές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • 60€/μήνα Ασφαλιστικές Εισφορές του Διαχειριστή της εταιρείας
 • Τραπεζικός Λογαριασμός Όψεως (Χωρίς Capital Controls)

Για τα έσοδα της ελληνικής θυγατρικής (υποκατάστημα), όπως αυτά προβλέπεται ότι θα προκύψουν από τον εξατομικευμένο φοροσχεδιασμό, ισχύουν:

 • 29% Φόρος στα Κέρδη
 • 5% (και όχι 15% που ισχύει στην Ελλάδα) Φόρος στην Διανομή Μερισμάτων
 • 24% ΦΠΑ στις συναλλαγές εντός Ελλάδος
 • 0% ΦΠΑ στις συναλλαγές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Από 169€/μήνα (ανάλογα με τα κέρδη του Υποκαταστήματος) Ασφαλιστικές Εισφορές του Διαχειριστή της εταιρείας
 • Τραπεζικός Λογαριασμός Όψεως (Με περιορισμούς λόγω Capital Controls)

Για την επιτυχή υλοποίηση ενός τέτοιου εγχειρήματος είναι απαραίτητη η καθοδήγηση από εξειδικευμένη λογιστική εταιρεία. Η «τεχνογνωσία» στον φοροσχεδιασμό και τη συνδυαστική φορολόγηση Ελλάδας-Βουλγαρίας αποτελεί προϋπόθεση για την επιχειρηματική ανάπτυξη.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

10 Q&A για τις Βουλγαρικές Εταιρίες

1. Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μίας Βουλγαρικής έναντι μίας Ελληνικής Εταιρείας; Μία βουλγαρική εταιρεία εξασφαλίζει στον μέτοχο το 90%  των καθαρών κερδών να διανεμηθεί ως

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς: