Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Ελλοχεύει κινδύνους η ίδρυση εταιρίας στη Βουλγαρία;

Ίδρυση εταιρίας στη Βουλγαρία

Αν και η οικονομική πραγματικότητα δυσχεραίνει την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, κάποιοι Έλληνες επιχειρηματίες διστάζουν να αξιοποιήσουν τη χαμηλότερη φορολογία από την μεταφορά της έδρα τους στη Βουλγαρία. Υπάρχουν όντως κίνδυνοι όπως κάποιοι ισχυρίζονται; Τι ορίζει η νομοθεσία;

Η εταιρία Epidosis, αξιοποιώντας την ισχύουσα νομοθεσία, σας παρέχει την πληροφόρηση και την νομική υποστήριξη που θα χρειαστείτε, προκειμένου να ιδρύσετε εταιρία ή να μεταφέρετε την έδρα της επιχείρησή σας στη Βουλγαρία και να συνεχίσετε να έχετε υποκατάστημα στην Ελλάδα χωρίς κινδύνους.

Η Epidosis εξασφαλίζει με πλήρη ασφάλεια και διαφάνεια την ίδρυση επιχείρησης στη Βουλγαρία.

Η εταιρεία που θα έχετε στη Βουλγαρία δεν θα είναι εικονική (εταιρία φάντασμα όπως αποκαλείται) αλλά πραγματική. Μπορείτε να επιλέξετε να έχετε

  • φυσική έδρα με δική σας επαγγελματική στέγη
  • φορολογική έδρα
  • φυσική έδρα κάνοντας χρήση των υπηρεσιών virtual office που παρέχει η EPIDOSIS

Σύμφωνα με τη Βουλγαρική Νομοθεσία, η φορολογική σας έδρα θα είναι η έδρα του γραφείου της EPIDOSIS στη Βουλγαρία όπου θα διατηρούνται τα βιβλία, τα τιμολόγια, οι σφραγίδες και όλες οι οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησής σας.

Εάν επιθυμείτε να διατηρείτε φυσική έδρα, μπορείτε να αξιοποιήσετε τις γνώσεις και την εμπειρία της Epidosis προκειμένου να επιλέξετε επαγγελματική στέγη που να ανταποκρίνεται στις εξατομικευμένες ανάγκες σας.

Η EPIDOSIS προσφέρει, επίσης, υπηρεσίες virtual office στους πελάτες της στα σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα γραφεία της στη Σόφια εξασφαλίζοντας τεκμηρίωση πραγματικής άσκησης διοίκησης (τόπος υπογραφής συμβάσεων και πρακτικών εταιρείας) στη Σόφια και λήψη αποφάσεων στη Βουλγαρία και όχι στην Ελλάδα, καθώς εκεί βρίσκεται ο τόπος συνεδρίασης του Δ.Σ.

  • Ο φοροσχεδιασμός της εταιρίας σας σχεδιάζεται αξιοποιώντας τη συνδυαστική φορολογική νομοθεσία της Ελλάδας (Νόμος 4172/2013, Νόμος 4174/2013 κλπ) και της Βουλγαρίας, σύμφωνα με Διεθνείς Πρακτικές που εξασφαλίζουν ασφαλή και σταθερή φορολόγηση.
  • Τα εταιρικά σας κέρδη φορολογούνται μόνο στη Βουλγαρία και όχι και στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, μεταξύ των δύο χωρών.
  • Τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικό πρόσωπο, πρέπει να παραμένουν στη Βουλγαρία 186 μέρες/χρόνο. Η Epidosis αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες για την έκδοση κάρτας Ευρωπαίου πολίτη που τεκμηριώνει τη μόνιμη κατοικία στη Βουλγαρία για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα.
  • Η Ελληνική Επιχειρηματικότητα δεν απαγορεύεται στην Βουλγαρία. Ένας από τους θεμελιώδεις Νόμους και Αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ελεύθερη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών εντός της Ε.Ε.

Η εταιρία Epidosis σας οδηγεί με ασφάλεια και διαφάνεια στην έναρξη επιχείρησης στη Βουλγαρία. Επιλέξτε την αύξηση των κερδών σας και τη μείωση των δαπανών σας!

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

10 Q&A για τις Βουλγαρικές Εταιρίες

1. Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μίας Βουλγαρικής έναντι μίας Ελληνικής Εταιρείας; Μία βουλγαρική εταιρεία εξασφαλίζει στον μέτοχο το 90%  των καθαρών κερδών να διανεμηθεί ως

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς: