Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Online Λογισμικό για τον Προϋπολογισμό της επιχείρησης σας με τη συμβολή της EPIDOSIS!

Ο Προϋπολογισμός Εσόδων & Εξόδων μιας επιχείρησης αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την βιωσιμότητα και την ανάπτυξή της, καθώς αποτελεί κάθε φορά το τεκμηριωμένο σχέδιο για την επόμενη ημέρα της.


Το online λογισμικό σας βοηθάει στην δημιουργία ετήσιων επιχειρησιακών σχεδίων και προϋπολογισμών, με τελικό αποτέλεσμα πολυσέλιδο τεύχος με τα πλήρη στοιχεία του επιχειρησιακού σχεδίου, κείμενα, υπολογισμούς και γραφικά, αυτόματα παραγόμενου βάσει ενσωματωμένου προτύπου, έτοιμο προς χρήση. Τα αποτελέσματα εκτυπώνονται τόσο στα Αγγλικά όσο και στα Ελληνικά.

Βασικές λειτουργίες & αποτελέσματα:

 • Δημιουργία Αναλυτικών Προϋπολογισμών
 • Υπολογισμός και Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Δεικτών
 • Αξιολογήσεις Πολιτικών Πωλήσεων και Αγορών
 • Αξιολογήσεις Προϊόντων και Περιθώρια
 • Δημιουργία του Προβλεπόμενου Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων
 • Δημιουργία Πίνακα Χρηματοροών (Cash Flow)
 • Υπολογισμός του Ετήσιου Ταμειακού Προγράμματος
 • Υπολογισμός των Κεφαλαίων Κίνησης και Αναγκών Δανειοδότησης
 • Υπολογισμός των Πωλήσεων που ‘βγαίνει’ η Επιχείρηση (Νεκρό Σημείο)
 • Ανάλυση του τρόπου Χρηματοδότησης (Πηγές & Χρήσεις Κεφαλαίων)
 • Ανάλυση Κινδύνων (Risk Analysis)

Χρησιμοποιείται για:

 1. Λήψη δανείου από τράπεζες
 2. Σχεδιασμό νέας επιχείρησης
 3. Εισαγωγή νέου προϊόντος στην επιχείρηση
 4. Αποφάσεις επιχειρηματικών ανοιγμάτων
 5. Αξιολόγηση της πορείας της επιχείρησης

Σημαντικά Οφέλη:

 • Υψηλή ποιότητα & τυποποίηση εργασίας για δημιουργία Επιχειρησιακού Σχεδίου
 • Εξοικονόμηση χρόνου
 • Αποφυγή ανθρωπίνων λαθών
 • Οργάνωση πάνω σε διεθνή πρότυπα
 • Παροχή προσοδοφόρων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και κύρους με ταυτόχρονη ευκαιρία κέρδους
 • Εγκαταστημένο σχεδόν σε όλα τα ΑΕΙ & ΤΕΙ της χώρας

Mπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στη Φόρμα Επικοινωνίας  ή να μας καλέσετε στα γραφεία μας στην Αθήνα  2106810690 ή στην Θεσσαλονίκη 2310477725 για να αναλύσουμε τα παραπάνω.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

«Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων Νέων & Υπό Σύσταση Μεγάλων Επιχειρήσεων

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027 η εν λόγω δράση συνολικού ύψους

Blog

«Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων Υφιστάμενων Μεγάλων Επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027, η εν λόγω δράση συνολικού