Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Απαλλαγή από τις εισφορές στον ΕΦΚΑ για κατοίκους άλλων κρατών μελών της Ε.Ε.

Απαλλαγή από τις εισφορές στον ΕΦΚΑ

Σε μια περίοδο που οι εισφορές στον ΕΦΚΑ αυξάνονται δραματικά, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ευνοεί ιδιαίτερα τους Έλληνες επιχειρηματίες που δηλώνουν μόνιμη-φορολογική κατοικία στη Βουλγαρία, οι οποίοι δύνανται να αποδίδουν εργοδοτικές εισφορές ΜΟΝΟ στον αντίστοιχο Ασφαλιστικό Φορέα της Βουλγαρίας.

Ο σχετικός Ευρωπαϊκός Κανονισμός προβλέπει σαφώς ότι κάτοικος εξωτερικού που έχει την κατοικία του σε χώρα εντός ΕΕ και που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, δύναται να τύχει απαλλαγής από την υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εισφορές στον ΕΦΚΑ, με το νέο σύστημα, ξεκινούν από τα 176€/μήνα και αγγίζουν πολλές χιλιάδες ευρώ τον χρόνο ενώ στη Βουλγαρία είναι μόλις 60€/μήνα.

Προγραμματίστε σήμερα μία συνάντηση με τους εξειδικευμένους Συμβούλους της Epidosis και ενημερωθείτε για τις δυνατότητες που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Νομοθεσία για τη δική σας επαγγελματική δραστηριότητα.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

«Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων Νέων & Υπό Σύσταση Μεγάλων Επιχειρήσεων

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027 η εν λόγω δράση συνολικού ύψους

Blog

«Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων Υφιστάμενων Μεγάλων Επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027, η εν λόγω δράση συνολικού