Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια, σταθερός ο πληθωρισμός

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διατηρεί αμετάβλητο το βασικό επιτόκιό της στο 4%, καθώς τα σημάδια από τον τομέα του πληθωρισμού είναι ενθαρρυντικά.

 

Αυτή η απόφαση για την αναστολή των αυξήσεων των επιτοκίων προέκυψε μετά την περαιτέρω επιβράδυνση της ανάπτυξης στην Ευρωζώνη, καθώς και την επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών σε όλα τα 20 κράτη μέλη. Υπάρχει κίνδυνος ύφεσης το δεύτερο εξάμηνο του έτους, καθώς ο δανεισμός εξακολουθεί να είναι δαπανηρός για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

 

Η κ. Λαγκάρντ δήλωσε: «Έχουμε αποφασίσει να εξασφαλίσουμε την έγκαιρη επιστροφή του πληθωρισμού στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%. Κρίνουμε ότι, με βάση την τρέχουσα αξιολόγησή μας, τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ, αν διατηρηθούν για επαρκώς μεγάλο χρονικό διάστημα, θα συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη αυτού του στόχου. Οι μελλοντικές αποφάσεις μας θα εξασφαλίσουν ότι τα επιτόκια της νομισματικής μας πολιτικής θα παραμείνουν επαρκώς περιοριστικά για τον απαιτούμενο χρόνο. Οι αποφάσεις μας για τα επιτόκια θα βασίζονται στην αξιολόγησή μας των προοπτικών του πληθωρισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά δεδομένα που είναι διαθέσιμα, τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζεται από τη νομισματική πολιτική.»

 

Ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει υψηλός για αρκετό διάστημα, με εσωτερικές πιέσεις στις τιμές. Σε αυτό το πλαίσιο, παρατηρήθηκε περαιτέρω ύφεση στην δυναμική των πιστώσεων. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς επιχειρήσεις μειώθηκε σημαντικά, με τον ρυθμό αύξησης να μειώνεται από 2,2% τον Ιούλιο σε 0,7% τον Αύγουστο και 0,2% τον Σεπτέμβριο.

 

Ταυτόχρονα, ο πληθωρισμός μειώθηκε αισθητά τον Σεπτέμβριο, μεταξύ άλλων λόγω των ισχυρών επιδράσεων της βάσης, και τα περισσότερα μέτρα του υποκείμενου πληθωρισμού συνέχισαν να χαλαρώνουν.

 

Σε κάθε περίπτωση, το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ παραμένει έτοιμο να προσαρμόσει τα μέσα που διαθέτει, προκειμένου να διασφαλίσει την επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο του 2% και να διατηρήσει τη σταθερή λειτουργία της νομισματικής πολιτικής.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς:

Accounting

Noμικές Υπηρεσίες

H Φιλοσοφία μας Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών συννυφασμένες με τις ιδιαιτερότητες της κάθε υπόθεσης, χτίζοντας σχέση εμπιστοσύνης με τους εντολείς μας. Με εξειδικευμένη νομική