Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Webinar #3 – Substance in Cyprus: Πως να κάνετε την επιχείρησή σας κερδοφόρα, επεκτείνοντας τις δραστηριότητες σας στην Κύπρο

Σε αυτό το ON DEMAND Webinar θα δούμε πως μπορούν να προκύψουν ευκαιρίες από την ανάπτυξη της επιχείρησης σας στην Κύπρο, έτσι ώστε να εκμεταλλευτείτε το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς της Κύπρου. Ο CEO της Epidosis Χρήστος Γιοβανούδης  με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων στο εξωτερικό θα παρουσιάσει τα πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες που προκύπτουν στην Κύπρο.