Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Webinar #1 – Ανάγνωση και μυστικά των αλλαγών στη φορολογία των ελευθέρων επαγγελματιών βάσει του νέου φορολογικού νόμου

Σε αυτό το Webinar, θα κατανοήσετε τις διατάξεις του νέου νομοσχεδίου κατά της φοροδιαφυγής και πως αυτό θα επηρεάσει άμεσα ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, καθώς τα φετινά εισοδήματα θα φορολογηθούν με το νέο σύστημα.