Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Ολοκληρωμένη Νομική Υποστήριξη της επιχείρησής σου με την συμβολή της EPIDOSIS

Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αυξημένη αβεβαιότητα, πολλές προκλήσεις και ιδιαίτερες προσαρμογές. Οι συνεχείς αλλαγές στο οικονομικό και επιχειρηματικό πλαίσιο επηρεάζουν άμεσα τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, καθιστώντας απαραίτητη την υποστήριξη μέσω νομικής αντιπροσώπευσης και συμβουλευτικής, είτε στην Ελλάδα είτε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα επιλέξετε να αναπτύξετε την επιχειρηματική σας δραστηριότητα.

Είναι σημαντικό να έχετε πρόσβαση σε νομικές συμβουλές όταν διαχειρίζεστε μια επιχείρηση, καθώς οι νομικές επιπλοκές μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες για την επιχείρησή σας. Οι Νομικές Corporate Υπηρεσίες μας παρέχονται από εξειδικευμένους δικηγόρους ή νομικούς συμβούλους στον τομέα του επιχειρηματικού δικαίου.

Πιο συγκεκριμένα μπορούμε να σας παρέχουμε:
• Διεκδίκηση αποζημιώσεων και ληξιπρόθεσμων οφειλών
• Σύνταξη των απαραίτητων νομικών εγγράφων που αφορούν την διαδικασία σύστασης και μετατροπής μιας εταιρείας, στο πλαίσιο συγχώνευσης, ενοποίησης, διαχωρισμού και διαίρεσης
• Νομική προστασία εργατικών διαφορών, επαγγελματικής στέγης και ασφαλιστικών ταμείων
• Σχεδιασμός και ολοκλήρωση της διαδικασίας διάλυσης, εκκαθάρισης και πτώχευσης μίας εταιρίας
• Γνωμοδότηση σε συμβολαιογραφικές πράξεις όπως μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων και κυριότητας οχημάτων, επικύρωση πληρεξούσιων
• Νομική προστασία από συναλλαγές με τράπεζες και δημόσιους φορείς
• Παροχή συμβουλευτικής και νομικής υποστήριξης σε εταιρικές συμφωνίες και εμπορικές συμβάσεις
• Ποινική νομική προστασία
• Ίδρυση κάθε εταιρικού τύπου νομικού προσώπου
• Ίδρυση θυγατρικών αλλοδαπών εταιριών και υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιριών στην Ελλάδα
• Τροποποιήσεις καταστατικού και μετατροπή εταιρίας σε άλλη εταιρική μορφή
• Συγχωνεύσεις και εξαγορές μετοχών ή εταιρικών μεριδίων
• Εκπροσώπηση εταιρίας για πάσης φύσεως εταιρικές διαφορές ενώπιον δικαστηρίων ή διαιτητών
• Δικαστικός διορισμός διοίκηση
• Λύση και εκκαθάριση εταιρίας
• Επίλυση ενδοεταιρικών ζητημάτων και ζητημάτων εταιρικής διαχείρισης


Με την πολυετή μας εμπειρία και τεχνογνωσία, θα σας βοηθήσουμε να ελαχιστοποιήσετε το κόστος και να αντιμετωπίσετε με επιτυχία οποιαδήποτε νομική πρόκληση προκύψει, είτε στην ίδια χώρα είτε σε διεθνές επίπεδο. Οι εξατομικευμένες νομικές υπηρεσίες και οι συμβουλές μας καλύπτουν κάθε πτυχή της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας.

Mπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στη Φόρμα Επικοινωνίας  ή να μας καλέσετε στα γραφεία μας στην Αθήνα  2106810690 ή στην Θεσσαλονίκη 2310477725 για να αναλύσουμε τα παραπάνω.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

Επέκταση Επιδόματος Μητρότητας: Τι Σημαίνει για τις Εργαζόμενες Μητέρες

Η πρόσφατη ανακοίνωση της κυβέρνησης για την επέκταση του επιδόματος μητρότητας σε νέες κατηγορίες εργαζόμενων μητέρων σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή. Με αναδρομική ισχύ από τον