Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Νομοσχέδιο για φοροδιαφυγή: Περιορισμοί στη Δημιουργία Μονοπρόσωπων Εταιρειών μετά την Εφαρμογή του Νέου Συστήματος Φορολόγησης

Το Υπουργείο Οικονομικών στοχεύει στη φορολόγηση επί του τεκμαιρόμενου ελάχιστου κέρδους για φυσικά πρόσωπα που έπαυσαν την ατομική επιχειρηματική δραστηριότητά τους και έχουν συστήσει μονοπρόσωπη εταιρεία.

 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Νομοσχεδίου «Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής» που τέθηκε σε διαβούλευση, και όπως αναφέρει η Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης, «με την αξιολογούμενη ρύθμιση περιορίζεται η δυνατότητα φοροαποφυγής μέσω της διακοπής της ατομικής επιχείρησης και της σύστασης και συμμετοχής σε μονοπρόσωπη εταιρεία.

 

Ειδικότερα, μετά από τη διενέργεια ελέγχου σε ελεύθερο επαγγελματία που είχε ατομική επιχείρηση στο παρελθόν, τη διέκοψε και στη συνέχεια συνέστησε μονοπρόσωπη εταιρεία με το ίδιο ακριβώς αντικείμενο, μπορεί να επιβληθεί φόρος στο φυσικό πρόσωπο, αν ο φόρος που προκύπτει από τη λειτουργία της εταιρείας (φόρος επί των κερδών της εταιρείας και επί του μερίσματος, αν όλα τα κέρδη είχαν διανεμηθεί) είναι μικρότερος από τον φόρο που θα κατέβαλλε ο ελεύθερος επαγγελματίας αν συνέχιζε την ατομική του δραστηριότητα, με βάση το τεκμαιρόμενο ελάχιστο κέρδος που καθιερώνεται στον παρόντα νόμο.

Σε μια τέτοια περίπτωση το φυσικό πρόσωπο καταβάλλει τη διαφορά ανάμεσα στον φόρο που οφείλει η εταιρεία και τον φόρο που θα όφειλε ο ίδιος, αν το κέρδος της εταιρείας είχε διανεμηθεί ως μέρισμα στο σύνολό του, και στον φόρο που θα κατέβαλλε κατ’ εφαρμογή του τεκμαιρόμενου ελάχιστου κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα. Σημειώνεται ότι και στην περίπτωση αυτή ο προσδιορισμός της φορολογικής υποχρέωσης είναι τεκμαρτός, δηλαδή μπορεί ο φορολογούμενος να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που έχει για να αμφισβητήσει και το τεκμαιρόμενο ελάχιστο κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Το άρθρο 17 εφαρμόζεται για εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2023 και επόμενα, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 49 του νομοσχεδίου.

Η EPIDOSIS παρέχοντας υψηλής ποιότητας λογιστικές υπηρεσίες για όλες τις μορφές επιχειρήσεων στην Ελλάδα, αναλαμβάνει τη σύνταξη του Business Plan της επιχείρησής σας και βοηθάμε έναν επιχειρηματία να επιλέξει τον κατάλληλο εταιρικό τύπο.

Mπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στη Φόρμα Επικοινωνίας  ή να μας καλέσετε στα γραφεία μας στην Αθήνα  2106810690 ή στην Θεσσαλονίκη 2310477725 για να αναλύσουμε τα παραπάνω.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

10 Q&A για τις Βουλγαρικές Εταιρίες

1. Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μίας Βουλγαρικής έναντι μίας Ελληνικής Εταιρείας; Μία βουλγαρική εταιρεία εξασφαλίζει στον μέτοχο το 90%  των καθαρών κερδών να διανεμηθεί ως

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς: