Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Λογισμικό για τη Διαχείριση χρηματορροών (Cash Flow) από την EPIDOSIS!

Ο κρισιμότερος παράγων στην επιχειρηματικότητα σήμερα είναι η ρευστότητα. Για να κατανοήσουμε την αξία του Cash flow, αρκεί να σκεφτούμε ότι είναι το εργαλείο του χρηματοοικονομικού προγραμματισμού και της παρακολούθησης της ρευστότητας.


Το Online Λογισμικό σας βοηθάει να παρακολουθείτε τις χρηματοροές της επιχείρησής σας και να λαμβάνετε αποφάσεις σχετικά με την κίνηση του χρήματος που επιδρούν καίρια στη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας.

Χρησιμοποιείται για:

 • Παρακολούθηση των χρηματοροών της επιχείρησης
 • Πρόβλεψη των ρευστών διαθεσίμων σε κάθε μελλοντική στιγμή
 • Διαχείριση των χρηματοροών σε συνδυασμό με ανάγκες χρηματοδότησης επιχειρηματικών ανοιγμάτων
 • Συγκρίσεις προϋπολογιστικών στοιχείων με απολογιστικά
 • Σενάρια και παραγωγή cash flow σεναρίων
 • Σύγκριση σεναρίων με πραγματικό cash flow

Σημαντικά Οφέλη:

 • Υψηλή ποιότητα & τυποποίηση εργασίας για δημιουργία Επιχειρησιακού Σχεδίου
 • Εξοικονόμηση χρόνου
 • Αποφυγή ανθρωπίνων λαθών
 • Οργάνωση πάνω σε διεθνή πρότυπα
 • Χαμηλό κόστος
 • Παροχή προσοδοφόρων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και κύρους με ταυτόχρονη ευκαιρία κέρδους
 • Εγκαταστημένο σχεδόν σε όλα τα ΑΕΙ & ΤΕΙ της χώρας

Mπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στη Φόρμα Επικοινωνίας  ή να μας καλέσετε στα γραφεία μας στην Αθήνα  2106810690 ή στην Θεσσαλονίκη 2310477725 για να αναλύσουμε τα παραπάνω.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

«Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων Νέων & Υπό Σύσταση Μεγάλων Επιχειρήσεων

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027 η εν λόγω δράση συνολικού ύψους

Blog

«Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων Υφιστάμενων Μεγάλων Επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027, η εν λόγω δράση συνολικού