Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Η σημασία της επίδοσης και των αποτελεσμάτων με τη συμβολή της EPIDOSIS

Η ανάλυση της επίδοσης και των αποτελεσμάτων, γνωστή και ως Business Performance Assessment, είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την αξιολόγηση της απόδοσης μιας επιχείρησης ή οργανισμού. Αυτή η διαδικασία συνήθως περιλαμβάνει τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία δεδομένων σχετικών με την οικονομική, λειτουργική και στρατηγική απόδοση της επιχείρησης. Σκοπός της ανάλυσης αυτής είναι η κατανόηση των επιδόσεων της επιχείρησης και η παροχή πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων που θα βελτιώσουν την απόδοση της.

Στην EPIDOSIS αναδεικνύουμε την στρατηγική της επιχείρησης και ευθυγραμμίζουμε την οικονομική εικόνα που παρουσιάζει με τους στόχους της, ώστε να επιτυγχάνεται η οικονομική υγεία και να δρομολογούνται οι απαιτούμενες ενέργειες για την επίτευξη τους.

Η οικονομική εικόνα της επιχείρησης σε χρηματοοικονομικό επίπεδο έχει στις μέρες μας ιδιαίτερη βαρύτητα σε όλες τις δράσεις και τις συναλλαγές της.

 

Μπορούμε να σας υποστηρίξουμε σε:
• Μελέτη & Παρακολούθηση Οικονομικής Πορείας
• Βελτίωση Χρηματοοικονομικής Εικόνας Επιχείρησης
• Ταμειακός Προγραμματισμός & Παρακολούθηση Προϋπολογισμός/ Budgeting
• Χρηματοοικονομικές Αναφορές/ Reporting

Mπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στη Φόρμα Επικοινωνίας  ή να μας καλέσετε στα γραφεία μας στην Αθήνα  2106810690 ή στην Θεσσαλονίκη 2310477725 για να αναλύσουμε τα παραπάνω.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

«Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων Νέων & Υπό Σύσταση Μεγάλων Επιχειρήσεων

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027 η εν λόγω δράση συνολικού ύψους

Blog

«Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων Υφιστάμενων Μεγάλων Επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027, η εν λόγω δράση συνολικού