10 Answers for Company Formation in Cyprus

cyprus

Διαβάστε 10 απαντήσεις για ίδρυση εταιρίας στην Κύπρο:

1.Γιατί να ιδρύσω εταιρία στην Κύπρο;

Η απουσία γραφειοκρατικών εμποδίων κατά την διαδικασία ίδρυσης εταιρείας, η χαμηλή φορολογία 12,5% την καθιστούν ιδανική για κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα σε συνδυασμό με το ασφαλές τραπεζικό σύστημα που είναι φιλικό προς την διακίνηση κεφαλαίων, αποτελεί έναν ιδιαίτερα ελκυστικό προορισμό για ξένες επενδύσεις. Επιπλέον, το παγκόσμιο προφίλ της χώρας καθώς και τα επιπλέον κίνητρα προς κάθε ξένη επιχείρηση να προχωρήσει σε ίδρυση – σύσταση εταιρίας έχουν καθορίσει ένα κλίμα θετικότητας και συνεχούς ανάπτυξης, που επιτρέπει ευελιξία στην διεύθυνση των επιχειρήσεων με χαμηλό κόστος λογιστικής παρακολούθησης.

Η κοινή γλώσσα διευκολύνει επίσης την επικοινωνία σας κατά την διαδικασία της σύστασης της εταιρίας σας και τις συνδιαλλαγές σας με Δημόσιες Υπηρεσίες, Τράπεζες, Οργανισμούς κτλ.

2.Μπορώ να αγοράσω ακίνητο στην Κύπρο;

The purchase of real estate (industrial parks, shopping centers, offices, shops, etc.) is at preferential prices, but is carried out only in the name of your Cypriot company. However, From finding the right area to finding the property that is financially suitable, it takes study, time, and experience to help identify those elements that someone without expertise would not notice.

3.Ο επιχειρηματίας ασφαλίζεται σε κάποιον φορέα υποχρεωτικά στην Κύπρο

If you are a company manager, you are insured in Cyprus and exempt from your insurance company (EFKA) in Greece if you run a business. But the opposite can also happen.

4.Έχω επιχείρηση στην Ελλάδα και θέλω να ανοίξω και στην Κύπρο, μπορώ να επιλέξω σε ποια από τις δύο χώρες θα είμαι ασφαλισμένος;

You can choose whether you will be insured in Greece or Cyprus and pay the corresponding contributions, based on the relevant insurance legislation from the EU.

5. If I buy products from Greek companies for my Cypriot company, will I pay VAT?

As long as the Greek company from which you buy the products has the right of intra-community transactions, it is exempt from paying VAT.

 6.Αν εκδώσω ένα τιμολόγιο από την Κυπριακή μου εταιρία σε μία ελληνική, θα πληρώσει ο πελάτης ΦΠΑ;

As long as the customer's company has the right of intra-community transactions, neither you nor the customer will pay VAT.

7.Πώς μπορώ να ιδρύσω εταιρία στην Κύπρο;

The registration of a new company in Cyprus it starts with choosing the most appropriate legal form and signing the deed of incorporation. We recommend that the Cyprus Company take the form of a Private Limited Liability Company and its formation requires the following:

8.Ονομασία Εταιρίας, ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό Εταιρίας: Το πρώτο στάδιο είναι η επιλογή του ονόματος και η έγκριση του από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών της Κύπρου. Η ονομασία μπορεί να είναι στα ελληνικά ή στα αγγλικά και να φέρει στο τέλος την λέξη Limited. Μετά την έγκριση του ονόματος συντάσσεται και κατατίθεται από τον δικηγόρο το Ιδρυτικό Έγγραφο και το Καταστατικό της Εταιρείας στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών.

9.Μέτοχοι, Διευθυντές και Γραμματέας: Κάθε εταιρεία είναι υπόχρεα να διορίσει τουλάχιστον ένα μέτοχο βάση νομού. Ο μέτοχος μπορεί να είναι φυσικό ή και νομικό πρόσωπο. Αν ο μέτοχος έχει την επιθυμία να διατηρήσει την ανωνυμία του αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των διοικητικών και άλλων υπηρεσιών (trustee and nominee services). Η Κυπριακή εταιρεία κατά την σύσταση της και την διάρκεια ζωής της πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα διευθυντή και ένα γραμματέα. Για να λογίζεται η εταιρεία φορολογικός κάτοικος Κύπρου και να έχει όλα τα οφέλη, η πλειοψηφία των διευθυντών πρέπει να είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των διοικητικών υπηρεσιών.

Με την Ίδρυση της εταιρείας παρέχονται στους ιδιοκτήτες της εταιρείας τα πιο κάτω:

  • Certificate of Incorporation
  • Certificate of Directors and Secretary
  • Certificate of Registered Office
  • Certificate of shares
  • Articles of Incorporation and Articles of Association of the Company

10.Ετήσιες Υποχρεώσεις Εταιρείας

The company must, if it keeps accounting books in accordance with International Accounting Standards, submit audited financial statements to the Income Tax, register the audited accounts with the Registrar of Companies and pay the Department of the Registrar of Companies the fee of €350 every year.

 

ίδρυση εταιρίας στη Κύπρο

We as EPIDOSIS

Our company has offices in Nicosia, the capital of Cyprus. In this way, EPIDOSIS is able to serve immediately and quickly any need that arises for your Cypriot company. The only thing left is to call our company's offices in Athens and Thessaloniki immediately, and book a meeting with the specialized consultants of our company.

– Ίδρυση – Σύσταση Εταιρείας στην Κύπρο

– Ready Made Companies (RMC) στην Cyprus

– Υποκατάστημα Αλλοδαπής με έδρα στην Κύπρο

Επικοινωνήσετε άμεσα με την έμπειρη ομάδα της EPIDOSIS στο 2310 477725 & 210 726 4080 ή κλείστε ραντεβού παρακάτω.

Anonymous 200 × 40 px 80 × 40 px 1

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.
privacy preferences
When you visit our website, information may be stored by your browser for various services, usually in the form of cookies. Here you can change your privacy settings. Please be aware that blocking some cookies may result in reduced functionality of the website.