10 Απαντήσεις για Ίδρυση Εταιρίας στην Κύπρο

cyprus

Διαβάστε 10 απαντήσεις για ίδρυση εταιρίας στην Κύπρο:

1.Γιατί να ιδρύσω εταιρία στην Κύπρο;

Η απουσία γραφειοκρατικών εμποδίων κατά την διαδικασία ίδρυσης εταιρείας, η χαμηλή φορολογία 12,5% την καθιστούν ιδανική για κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα σε συνδυασμό με το ασφαλές τραπεζικό σύστημα που είναι φιλικό προς την διακίνηση κεφαλαίων, αποτελεί έναν ιδιαίτερα ελκυστικό προορισμό για ξένες επενδύσεις. Επιπλέον, το παγκόσμιο προφίλ της χώρας καθώς και τα επιπλέον κίνητρα προς κάθε ξένη επιχείρηση να προχωρήσει σε ίδρυση – σύσταση εταιρίας έχουν καθορίσει ένα κλίμα θετικότητας και συνεχούς ανάπτυξης, που επιτρέπει ευελιξία στην διεύθυνση των επιχειρήσεων με χαμηλό κόστος λογιστικής παρακολούθησης.

Η κοινή γλώσσα διευκολύνει επίσης την επικοινωνία σας κατά την διαδικασία της σύστασης της εταιρίας σας και τις συνδιαλλαγές σας με Δημόσιες Υπηρεσίες, Τράπεζες, Οργανισμούς κτλ.

2.Μπορώ να αγοράσω ακίνητο στην Κύπρο;

Η αγορά ακινήτων (βιομηχανικών πάρκων, εμπορικών κέντρων, γραφείων, καταστημάτων κτλ.) είναι σε προνομιούχες τιμές, αλλά πραγματοποιούνται μόνο στο όνομα της Κυπριακής εταιρείας σας. Ωστόσο, Από την εύρεση της κατάλληλης περιοχής μέχρι την εύρεση του οικονομικά κατάλληλου ακινήτου, απαιτείται μελέτη, χρόνος, αλλά και η εμπειρία που θα βοηθήσει στον εντοπισμό των στοιχείων εκείνων που δεν θα διέκρινε κάποιος χωρίς τεχνογνωσία.

3.Ο επιχειρηματίας ασφαλίζεται σε κάποιον φορέα υποχρεωτικά στην Κύπρο

Εάν είστε διαχειριστής της εταιρείας, ασφαλίζεστε στην Κύπρο και απαλλάσσεστε του ασφαλιστικού σας φορέα (ΕΦΚΑ) στην Ελλάδα, εάν διατηρείτε κάποια επιχείρηση. Μπορεί όμως να συμβεί και το αντίθετο.

4.Έχω επιχείρηση στην Ελλάδα και θέλω να ανοίξω και στην Κύπρο, μπορώ να επιλέξω σε ποια από τις δύο χώρες θα είμαι ασφαλισμένος;

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα είστε ασφαλισμένος στην Ελλάδα ή στην Κύπρο και να πληρώνετε τις αντίστοιχες εισφορές, βάσει της σχετικής ασφαλιστικής νομοθεσίας από την Ε.Ε.

5. Αν αγοράζω προϊόντα από Ελληνικές εταιρίες για την Κυπριακή εταιρία μου, θα πληρώνω το Φ.Π.Α;

Εφόσον η Ελληνική εταιρία που αγοράζετε τα προϊόντα έχει δικαίωμα ενδοκοινοτικών συναλλαγών, απαλλάσσεται της καταβολής του ΦΠΑ.

 6.Αν εκδώσω ένα τιμολόγιο από την Κυπριακή μου εταιρία σε μία ελληνική, θα πληρώσει ο πελάτης ΦΠΑ;

Εφόσον η εταιρία του πελάτη έχει δικαίωμα ενδοκοινοτικών συναλλαγών, δε θα πληρώσετε ούτε εσείς, ούτε ο πελάτης ΦΠΑ.

7.Πώς μπορώ να ιδρύσω εταιρία στην Κύπρο;

Η εγγραφή μιας νέας εταιρείας στην Κύπρο ξεκινάει με την επιλογή της καταλληλότερης νομικής μορφής και την υπογραφή της πράξης σύστασης. Η Κυπριακή Εταιρεία προτείνουμε να έχει τη μορφή της Ιδιωτικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Limited) και η σύσταση της απαιτεί τα ακόλουθα:

8.Ονομασία Εταιρίας, ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό Εταιρίας: Το πρώτο στάδιο είναι η επιλογή του ονόματος και η έγκριση του από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών της Κύπρου. Η ονομασία μπορεί να είναι στα ελληνικά ή στα αγγλικά και να φέρει στο τέλος την λέξη Limited. Μετά την έγκριση του ονόματος συντάσσεται και κατατίθεται από τον δικηγόρο το Ιδρυτικό Έγγραφο και το Καταστατικό της Εταιρείας στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών.

9.Μέτοχοι, Διευθυντές και Γραμματέας: Κάθε εταιρεία είναι υπόχρεα να διορίσει τουλάχιστον ένα μέτοχο βάση νομού. Ο μέτοχος μπορεί να είναι φυσικό ή και νομικό πρόσωπο. Αν ο μέτοχος έχει την επιθυμία να διατηρήσει την ανωνυμία του αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των διοικητικών και άλλων υπηρεσιών (trustee and nominee services). Η Κυπριακή εταιρεία κατά την σύσταση της και την διάρκεια ζωής της πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα διευθυντή και ένα γραμματέα. Για να λογίζεται η εταιρεία φορολογικός κάτοικος Κύπρου και να έχει όλα τα οφέλη, η πλειοψηφία των διευθυντών πρέπει να είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των διοικητικών υπηρεσιών.

Με την Ίδρυση της εταιρείας παρέχονται στους ιδιοκτήτες της εταιρείας τα πιο κάτω:

  • Πιστοποιητικό Ίδρυσης
  • Πιστοποιητικό Διευθυντών και Γραμματέα
  • Πιστοποιητικό Εγγεγραμμένου Γραφείου
  • Πιστοποιητικό Μέτοχων
  • Ιδρυτική Πράξη και Καταστατικό της Εταιρείας

10.Ετήσιες Υποχρεώσεις Εταιρείας

Η εταιρεία πρέπει αν τηρεί λογιστικά βιβλία σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, να υποβάλλει στον Φόρο Εισοδήματος ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, να καταχωρεί τους ελεγμένους λογαριασμούς στον Έφορο Εταιριών και να καταβάλλει στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών το αντίτιμο τον €350 κάθε χρόνο.

 

ίδρυση εταιρίας στη Κύπρο

Εμείς ως EPIDOSIS

Η εταιρεία μας διαθέτει γραφεία στο Λευκωσία την πρωτεύουσα της Κύπρου. Με αυτό τον τρόπο η EPIDOSIS, είναι σε θέση να εξυπηρετήσει άμεσα και ταχύτατα οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει για την Κυπριακή σας εταιρία. Το μόνο που μένει είναι να καλέσετε άμεσα στα γραφεία της εταιρείας μας, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και να κλείσετε μια συνάντηση με τους εξειδικευμένους συμβούλους της επιχείρησής μας.

– Ίδρυση – Σύσταση Εταιρείας στην Κύπρο

– Ready Made Companies (RMC) στην Κύπρο

– Υποκατάστημα Αλλοδαπής με έδρα στην Κύπρο

Επικοινωνήσετε άμεσα με την έμπειρη ομάδα της EPIDOSIS στο 2310 477725 & 210 726 4080 ή κλείστε ραντεβού παρακάτω.

Ανώνυμο 200 × 40 px 80 × 40 px 1

 

Αφήστε ένα σχόλιο

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε ένα σχόλιο.
Privacy Preferences
Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, μπορεί να αποθηκευτούν πληροφορίες από τον περιηγητή σας για διάφορες υπηρεσίες, συνήθως υπό τη μορφή Cookies. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ιδιωτικότητας. Παρακαλούμε έχετε υπόψιν σας ότι ο αποκλεισμός κάποιοων coookies μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας.