Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης: Η EPIDOSIS σύμμαχος σας

Το νέο πρόγραμμα του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 περιέχει μεταξύ άλλων δυνατότητες χρηματοδότησης σε φυσικά πρόσωπα και συλλογικούς φορείς. Η χρηματοδότηση κατανέμεται στις Άμεσες Ενισχύσεις (Πυλώνας 1), στα Τομεακά Προγράμματα (Πυλώνας 2) και στα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης (Πυλώνας 3)

Άμεσες ενισχύσεις

Στον Πυλώνα 1 των Άμεσων Ενισχύσεων έχουμε τη Βασική Ενίσχυση, την Αναδιανεμητική, τις διάφορες συνδεδεμένες και τα Οικολογικά Σχήματα (Eco-Schemes). Οι παραγωγοί ζητούν τις ενισχύσεις αυτές με την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) που υποχρεούνται να υποβάλουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ κάθε έτος.

 

Με την αίτηση δηλώνουν την αγροτική τους εκμετάλλευση (χωράφια και ζώα) και παράλληλα ζητούν επιδότηση. Η ΕΑΕ αποτελεί τη βάση για την υλοποίηση όλων των προγραμμάτων που απευθύνονται σε αγρότες για αυτό και είναι πολύ σημαντική η σωστή υποβολή της.

Αγροτική Ανάπτυξη

Από τις δράσεις της αγροτικής ανάπτυξης παρουσιάζουμε πέντε βασικές που αφορούν το μεγαλύτερο ποσοστό των παραγωγών:

  • Δεσμεύσεις και Μη Παραγωγικές Επενδύσεις για το Περιβάλλον και το Κλίμα
  • Επενδυτικά Σχέδια
  • Νέοι Γεωργοί
  • Παρεμβάσεις Συνεργασίας
  • Ανάπτυξη Αγροτικών Περιοχών

Αναλαμβάνουμε την υποβολή αίτησης και την υποστήριξη για όλα τα προγράμματα χρηματοδότησης που αφορούν υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις καθώς και για όλες τις δυνατότητες επιδοτήσεων για αγρότες.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

Επέκταση Επιδόματος Μητρότητας: Τι Σημαίνει για τις Εργαζόμενες Μητέρες

Η πρόσφατη ανακοίνωση της κυβέρνησης για την επέκταση του επιδόματος μητρότητας σε νέες κατηγορίες εργαζόμενων μητέρων σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή. Με αναδρομική ισχύ από τον