Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Πως θα ενταχθείτε στα νέα Επιδοτούμενα Προγράμματα

Η εταιρεία Epidosis, διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στη διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Οι Σύμβουλοι Ανάπτυξης της εταιρείας μας, επιδιώκουν καθημερινά την διαρκή αναζήτηση νέων επιχειρηματικών και επενδυτικών ευκαιριών, μέσω ευκαιριών χρηματοδότησης που παρέχονται από εθνικά ή κοινοτικά χρηματοδοτικά προγράμματα, διατηρώντας συνεχή επαφή με τις εξελίξεις, καλύπτουν την ανάγκη πληροφόρησης, αξιολογούν και προτείνουν τις κατάλληλες χρηματοδοτικές ευκαιρίες, μετατρέποντας τις επιχειρηματικές ιδέες σε υλοποιήσιμα επενδυτικά σχέδια.

Η Epidosis προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες και δεσμεύεται συμβατικά απέναντι στον επιχειρηματία έχοντας την ευθύνη να αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης, της διαχείρισης του φακέλου, καθώς και την εποπτεία για την ορθή εκτέλεση του συμφωνημένου έργου. Έτσι, στο μέτρο του δυνατού, εξασφαλίζεται η επιτυχία του επιχειρησιακού σχεδίου.

Βρισκόμαστε σε μία περίοδο που έχουν προκηρυχθεί και τρέχουν ή αναμένονται αρκετές Δράσεις. Υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις, σε διάφορους κλάδους, έχουν την ευκαιρία να επωφεληθούν τόσο από τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ όσο και από το Νέο Αναπτυξιακό Νόμο με επιδοτήσεις που φτάνουν ακόμη και το 100%.

Ποια σημεία χρήζουν προσοχής για την ένταξη στα Προγράμματα
Η επιδότηση δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά ένα πολύτιμο εργαλείο που συμβάλει στην εταιρική ανάπτυξη και υποστηρίζει την υγιή επιχειρηματικότητα. Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχουν στη διάθεσή τους έναν σημαντικό αριθμό χρηματοδοτικών μέσων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.

Ένας αξιόπιστος Σύμβουλος Ανάπτυξης έχει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία του αναπτυξιακού πλάνου, κάθε επιχείρησης. Ασφαλέστερη είναι η επιλογή οργανωμένης εταιρείας Συμβούλων, με πραγματική υπόσταση και πολυετή εμπειρία.

Την επιτυχία του πλάνου διασφαλίζει, ακόμη περισσότερο, η συνεργασία επιστημονικής ομάδας για την ορθότερη μελέτη και σχεδιασμό.

Γι αυτό το λόγο την Ομάδα της Epidosis στελεχώνουν Οικονομολόγοι, Λογιστές, Νομικοί, Σύμβουλοι Ποιότητας, Marketing ενώ πλαισιώνεται και από εξωτερικούς συνεργάτες άλλων ειδικοτήτων.

Για ποιους κλάδους επιδοτήσεων προσφέρει τις υπηρεσίες της η Epidosis
H Epidosis, στο πλαίσιο των νέων επιδοτούμενων προγραμμάτων έχει ως αποστολή την διαρκή αναζήτηση επιχειρηματικών και επενδυτικών ευκαιριών που απευθύνονται σε επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς:

 • της μεταποίησης,
 • του τουρισμού,
 • του εμπορίου,
 • των υπηρεσιών,
 • του περιβάλλοντος
 • της ενέργειας

Ποιες υπηρεσίες προσφέρει η Epidosis
Αναλυτικότερα η Epidosis ακολουθώντας τις ενδεδειγμένες μεθόδους εργασίας, προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

 • Διερεύνηση και επεξεργασία των επιχειρηματικών σκοπών του φορέα της επένδυσης
 • Αναζήτηση και εντοπισμός των ευκαιριών που προσφέρονται μέσω των χρηματοδοτικών προγραμμάτων
 • Υποβολή επενδυτικής πρότασης στο φορέα
 • Σύναψη συμφωνίας συνεργασίας και ανάληψης έργου, με βάση τους στόχους του φορέα και τις απαιτήσεις του προγράμματος
 • Σχεδιασμός και εκπόνηση της οικονομοτεχνικής μελέτης καθώς και μελετών βιωσιμότητας και σκοπιμότητας
 • Διαχείριση του επενδυτικού σχεδίου, μέσω τεχνικών εκθέσεων ελέγχου και γνωμοδοτήσεων
 • Έλεγχος και εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας της επένδυσης και μετά την ολοκλήρωσή της, με παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Κλείστε σήμερα μία συνάντηση στα γραφεία της Epidosis σε Θεσσαλονίκη ή Αθήνα και ενημερωθείτε για τις δυνατότητες ανάπτυξης της δικής σας επιχείρησης.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Blog

Βρείτε την Ιδανική Ενεργειακή Λύση με τον Προσωπικό σας Ενεργειακό Σύμβουλο από την EPIDOSIS

Η EPIDOSIS, μέσω των Power Teams, προσφέρει εξατομικευμένες ενεργειακές λύσεις για την επιχείρησή σας. Ο προσωπικός σας ενεργειακός σύμβουλος λύνει τον γρίφο της καταλληλότερης και

Blog

Σχεδιάστε το Μέλλον της Επιχείρησής σας με την EPIDOSIS: Νομική Κάλυψη για Εργαζομένους την Έκτη Ημέρα

Η νέα νομοθεσία για την απασχόληση την έκτη ημέρα της εβδομάδας εισάγει σημαντικές αλλαγές για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πενθήμερη ή εξαήμερη εργασία. Αυτές οι