Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Νέο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης για Συνεργατικούς Σχηματισμούς Καινοτομίας: Η Ευκαιρία για την Επιχείρησή σας

Ανακοινώθηκε η ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) για την ενίσχυση της ίδρυσης ή αναβάθμισης συνεργατικών σχηματισμών (clusters) για την προώθηση της καινοτομίας. Το πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» επιδιώκει να ενισχύσει την τοπική επιχειρηματικότητα μέσω της κοινής χρήσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, της ανάπτυξης δικτύων συνεργασίας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας.

Πλεονεκτήματα του Προγράμματος:

  • Κοινή Χρήση Πόρων: Μείωση κόστους μέσω της κοινής χρήσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.
  • Ανάπτυξη Συνεργασιών: Ενδυνάμωση δικτύων συνεργασίας με τοπικά και διεθνή οικοσυστήματα.
  • Μεταφορά Τεχνογνωσίας: Ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών με ερευνητικούς φορείς και επιχειρήσεις.

Επιλέξιμες Δαπάνες και Προϋποθέσεις:

  • Ενισχύσεις για Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης: Δαπάνες για έρευνα, μελέτες σκοπιμότητας.
  • Επενδυτικές Δαπάνες: Κτίρια, μηχανήματα, λογισμικά.
  • Λειτουργικές Δαπάνες: Προσωπικό, προβολή, δικτύωση.

Η υποβολή προτάσεων ξεκινάει στις 4 Ιουλίου 2024 και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προετοιμαστείτε έγκαιρα για να επωφεληθείτε από τις διαθέσιμες ενισχύσεις.

 

Η EPIDOSIS είναι εδώ για να σας υποστηρίξει στην επιτυχή υλοποίηση αυτών των δράσεων, εξασφαλίζοντας ότι η επιχείρησή σας θα επωφεληθεί πλήρως από τις διαθέσιμες ενισχύσεις.

 

Μην αφήνετε την επιτυχία της επιχείρησής σας στην τύχη.

 

Επικοινωνήστε σήμερα με έναν εξειδικευμένο σύμβουλο της EPIDOSIS

 για να κλείσετε ένα ραντεβού και να διασφαλίσετε την ένταξή σας στις ενισχύσεις αυτές.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Blog

Βρείτε την Ιδανική Ενεργειακή Λύση με τον Προσωπικό σας Ενεργειακό Σύμβουλο από την EPIDOSIS

Η EPIDOSIS, μέσω των Power Teams, προσφέρει εξατομικευμένες ενεργειακές λύσεις για την επιχείρησή σας. Ο προσωπικός σας ενεργειακός σύμβουλος λύνει τον γρίφο της καταλληλότερης και

Blog

Σχεδιάστε το Μέλλον της Επιχείρησής σας με την EPIDOSIS: Νομική Κάλυψη για Εργαζομένους την Έκτη Ημέρα

Η νέα νομοθεσία για την απασχόληση την έκτη ημέρα της εβδομάδας εισάγει σημαντικές αλλαγές για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πενθήμερη ή εξαήμερη εργασία. Αυτές οι