Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Νέες Ρυθμίσεις για το Τακτικό Αποθεματικό και τα Μερίσματα των ΑΕ

Ο Ν. 4548/2018 εισάγει νέες διατάξεις για τον υπολογισμό του τακτικού αποθεματικού και του ελάχιστου πρώτου μερίσματος. Βάσει αυτών των διατάξεων, τα τακτικά αποθεματικά και τα μερίσματα υπολογίζονται επί των καθαρών κερδών της εταιρείας, μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων και των ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

Πώς Υπολογίζονται τα Καθαρά Κέρδη:

  • Καθαρά Κέρδη: Προκύπτουν από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών και άλλων εταιρικών βαρών.
  • Υπολογισμός Φόρου: Τα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος αποτελούν τη βάση για τον υπολογισμό του τακτικού αποθεματικού.

Παράδειγμα Υπολογισμού:

Έστω ότι τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος της χρήσεως 2023 ανήλθαν σε 700.000 ευρώ. Μετά την αφαίρεση των ζημιών προς μεταφορά και των λογιστικών διαφορών, τα φορολογητέα κέρδη ανέρχονται σε 630.000 ευρώ. Με τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος (22%), τα καθαρά κέρδη είναι 561.400 ευρώ. Το τακτικό αποθεματικό υπολογίζεται ως 5% αυτών, δηλαδή 28.070 ευρώ.

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της EPIDOSIS είναι εδώ για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε και να εφαρμόσετε τις νέες ρυθμίσεις. Μην αφήνετε την επιτυχία της επιχείρησής σας στην τύχη.

Oι εξειδικευμένοι σύμβουλοι είναι έτοιμοι να σας δώσουν λύσεις που ταιριάζου στις ανάγκες σας.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Blog

Βρείτε την Ιδανική Ενεργειακή Λύση με τον Προσωπικό σας Ενεργειακό Σύμβουλο από την EPIDOSIS

Η EPIDOSIS, μέσω των Power Teams, προσφέρει εξατομικευμένες ενεργειακές λύσεις για την επιχείρησή σας. Ο προσωπικός σας ενεργειακός σύμβουλος λύνει τον γρίφο της καταλληλότερης και

Blog

Σχεδιάστε το Μέλλον της Επιχείρησής σας με την EPIDOSIS: Νομική Κάλυψη για Εργαζομένους την Έκτη Ημέρα

Η νέα νομοθεσία για την απασχόληση την έκτη ημέρα της εβδομάδας εισάγει σημαντικές αλλαγές για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πενθήμερη ή εξαήμερη εργασία. Αυτές οι