Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Ίδρυση Και Εκσυγχρονισμός Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης

Η εταιρεία Epidosis, μεταξύ των εξειδικευμένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που παρέχει, αποτελεί τον ιδανικό σύμβουλο στον κλάδο, για την ένταξη σας στα επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ. Δεσμεύεται να αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης,και την πλήρη εποπτεία μέχρι την ολοκλήρωση του συμφωνημένου έργου. Για να διασφαλίσουμε την υψηλή ποιότητα των εξειδικευμένων υπηρεσιών μας την Ομάδα της Epidosis στελεχώνουν Οικονομολόγοι, Λογιστές, Νομικοί, Σύμβουλοι Ποιότητας, Marketer ενώ πλαισιώνεται και από εξωτερικούς συνεργάτες.

Μέσω των ενδεδειγμένων μεθόδων προετοιμάζουμε μια μελέτη Προβαθμολόγησης ώστε να διαπιστωθεί εάν η επιχείρηση σας καλύπτει τα κριτήρια υπαγωγής. Ενημερώνουμε αναλυτικά την εταιρεία σας για τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τις ενέργειες και την διαδικασία σύνταξης του φακέλου. Συντάσσουμε και υποβάλoυμε την Οικονομοτεχνική Μελέτη του ΕΣΠΑ και έπειτα υλοποιούμε και εξασφαλίζουμε την εκταμίευση της Χρηματοδότησης μέχρι την ολοκλήρωση της.

Στο πλαίσιο του προγράμματος CLLD Leader Θεσσαλονίκης (εξαιρείται η πόλη της Θεσσαλονίκης και οικισμοί άνω των 15.000 κατοίκων) μπορεί κάποιος να λάβει δωρεάν επιχορήγηση 50% – 65% για την ίδρυση, τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση της επιχείρησης του. Το ποσοστό επιχορήγησης εξαρτάται από τη δραστηριότητα της επιχείρησης (που υπάρχει ή θέλουμε να δημιουργήσουμε) και από τους εταίρους – μετόχους της (που συμμετέχουν ή θα συμμετάσχουν στην περίπτωση υπό σύσταση επιχείρησης).

Το πρόγραμμα αφορά τις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς:
Ενδεικτικά επιχορηγούνται η ίδρυση ή ο εκσυγχρονισμός εταιρειών μικρής δυναμικότητας σε υποδομές διανυκτέρευσης όπως Τουριστικές κατοικίες ή Ξενοδοχεία και Ενοικιαζόμενα δωμάτια υπό προϋποθέσεις.

Για την ίδρυση τουριστικών καταλυμάτων :

ΕΙΔΟΣ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
Δωμάτια
Κατοικίες (τουλάχιστον)
Κλίνες (τουλάχιστον)
Τουριστικές Κατοικίες 2 Κατοικίες 10
Ενοικιαζόμενα δωμάτια
3 & 4 Κλειδιών
5 Δωμάτια 10
Ξενοδοχεία
3,4 & 5 αστέρων
10-30 Δωμάτια 20-60
 1.  Επιχειρήσεις παροχής Υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού (γραφεία τουρισμού, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης κ.τ.λ.)
 2. Χώροι εστίασης και αναψυχής (καφετέριες, εστιατόρια, παραδοσιακά καφενεία κ.τ.λ.)
 3. Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών
 4. Βιοτεχνικές Μονάδες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων
 5. Βιοτεχνικές Μονάδες τροφίμων (π.χ. αρτοποιία, παραγωγής ζυμαρικών κ.τ.λ.)
 6. Γραφεία οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού
 7. Βελτίωση επιχειρήσεων για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Οι χρηματοδοτούμενες κατηγορίες δαπανών όπως ορίζονται από το πρόγραμμα είναι:

 • Αγορά οικοπέδου και κτιριακών εγκαταστάσεων
 • Δαπάνες κτιριακών (βελτίωση και ανέγερση)
 • Δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
 • Δαπάνες επαγγελματικού εξοπλισμού
 • Δαπάνες αγοράς μεταφορικού μέσου για κάποιες δραστηριότητες
 • Δαπάνες για μελέτες (οικοδομικές άδειες, περιβαλλοντικές μελέτες κτλ.)
 • Δαπάνες διαφήμισης
 • Δαπάνες μελέτης και εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας

 

 1. Δράση: Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους.
  Υποδράσεις: Ενίσχυση επενδύσεων στους παρακάτω τομείς:
  Μεταποίηση, εμπορία με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν
  Τουρισμό
  Βιοτεχνία, χειροτεχία, παραγωγή μετά την πρώτη μεταποίηση και εμπόριο
  Παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού
  Οικοτεχνία και πολυλειτουργικά αγροκτήματα
  Δικαιούχοι: γυναίκες, νέοι≤35 ετών, ΚΟΙΝΣΕΠ/Συνεταιρισμοί
  Ποσοστό/ποσό ενίσχυσης: Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% του προϋπολογισμού για τη μεταποίηση, εμπορία γεωργικών προϊόντων και σε 65% στους λοιπούς τομείς. Η συνολική ενίσχυση δεν υπερβαίνει τις 200.000 €. Στην περίπτωση εκσυγχρονισμού δικαιούχος μπορεί να είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνιστά πολύ μικρή ή μικρή επιχείρηση.
 2. Δράση: Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων
  Υποδράσεις: Ενίσχυση επενδύσεων στους παρακάτω τομείς:
  Μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν
  Τουρισμό
  Βιοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών μετά την πρώτη μεταποίηση και εμπόριο
  Παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού
  Δικαιούχοι, μέγιστος προϋπολογισμός, ποσοστά ενίσχυσης:
  ΜΜΕ στο πλαίσιο της υποδράσης που αφορά στη μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με μέγιστο προϋπολογισμό 600.000 € και ποσοστό ενίσχυσης

Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στους λοιπούς τομείς με μέγιστο προϋπολογισμό 600.000 € και ποσοστό ενίσχυσης 55% ή ποσοστό ενίσχυσης 65% για μη εισηγμένες επιχειρήσεις που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι δυνατό να χρηματοδοτηθεί το 50% – 65% επί του συνολικού προϋπολογισμού (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ). Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού κάθε επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 600.000€ (καθαρή αξία χωρίς ΦΠΑ) Η χορήγηση των ενισχύσεων αυτών αφορά αποκλειστικά στον εκσυγχρονισμό ή στην ίδρυση νέων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

Οι ημερομηνίες υποβολών είναι από 27/03/2019 έως τις 25/06/2019

Ο χρόνος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου είναι 24 μήνες

Επικοινωνήστε άμεσα με τα γραφεία μας στο 2310 477725 και κλείστε ραντεβού προκειμένου να αξιολογήσουμε τις δυνατότητες υλοποίησης του δικού σας επενδυτικού σχεδίου, σε συνάρτηση με τα τρέχοντα επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς:

Accounting

Noμικές Υπηρεσίες

H Φιλοσοφία μας Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών συννυφασμένες με τις ιδιαιτερότητες της κάθε υπόθεσης, χτίζοντας σχέση εμπιστοσύνης με τους εντολείς μας. Με εξειδικευμένη νομική